Заповеди на Кметa 2020 г.

A A A

Заповед на Кмета 1945/31.12.2020 г. относно удължаване срока на Заповед на Кмета 1624/06.11.2020 г.
 Публикувана на 31.12.2020 г.

Заповед №1869/21.12.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно отчуждаване на поземлен имот № 72624.433.110 
  Публикувана на 22.12.2020 г.

Заповед №1868/21.12.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно отчуждаване на поземлен имот № 72624.433.120
Публикувана на 22.12.2020 г.

Заповед №1877/21.12.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно удължаване на противоепидемични мерки на територията на града до 31.01.2021 г. 
Публикувана на 21.12.2020 г.

Заповед №1862/21.12.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-519/11.12.2020 г.
 Публикувана на 21.12.2020 г.

Заповед №1861/21.12.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Н-00-704/17.12.2020 г.
Публикувана на 21.12.2020 г.

Заповед №1841/15.12.2020г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС, марка Форд, рег.№ ТХ 77 87 АХ, собственик - Господин Петков Петков, което е паркирано в ЖК Добротица № 15 - терен общинска собственост.
 Публикувана на 15.12.2020г.

Заповед №1754/30.11.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-519/25.11.2020 г.

 Публикувана на 30.11.2020 г.

Заповед №1753/30.11.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, маркаОпел, с рег.№ ТХ 3309 СХ, цвят -син, собственик - Даниел Стоянов Близнаков, паркиранои изоставено натерен Общинска собственост, с местоположение ул. Цар Симеон № 52.

 Публикувана на 30.11.2020 г.

Заповед №1751/27.11.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно определяне на ДГ №10 "Слънчице", която да продължи да приема деца на родители, работещи в лечебни заведения изпълнявайки задълженията си в борбата с COVID-19.
Публикувана на 27.11.2020 г.

Заповед №1749/26.11.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на противоепидемични мерки от работодатели и органи по назначение от 27 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. 
Публикувана на 26.11.2020 г.

Заповед №1748/26.11.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на града считано от 23.00 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 
Публикувана на 26.11.2020 г.

Заповед №1718/23.11.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-512/20.11.2020 г.
  Публикувана на 23.11.2020 г.

Заповед №1717/23.11.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94В-00-756/19.11.2020 г.

 Публикувана на 23.11.2020 г.

Заповед №1666/16.11.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на града считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г.  - ОТМЕНЕНА
Публикувана на 16.11.2020 г.

Заповед №1662/12.11.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на града считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.  - ОТМЕНЕНА
Публикувана на 12.11.2020 г.

Заповед 1624/06.11.2020 г. на Кмета на град Добрич относно Коледен базар 2020 и регламент за участие в него.

Схема 1 - места и Схема 2 - картички и сурвакници

Публикувана на 06.11.2020 г. 

Заповед №1560/02.11.2020г. на Кмета за определяне на средногодишно рентно плащане за ползване на полски пътища за стопанската 2020/2021 година.
Приложение към заповедта съгласно текста.
Публикувана на 02.11.2020 г.

Заповед №1558/30.10.2020г. на Кмета за определяне границите на територията на Община град Добрич, в които е организирано сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци, условно разделена на пет района., публикувана на 30.10.2020 г.

Заповед №1550/29.10.2020 г. на Кмета за организация „Коледен базар – 2020 год.” с потребителски стоки и храни на пл. „Свобода” за периода 07.12.2020 год. до 03.01.2021 год., публикувана на 29.10.2020г. - ОТМЕНЕНА

Заповед  № 1547/28.10.2020 г. на Кмета за организацията на работа в институциите във връзка с въведени противоепидемични меркиот 29 октомври 2020г. до 30 ноември 2020г., публикувана на 28.10.2020г. - ОТМЕНЕНА

Заповед  № 1519/26.10.2020 г. на Кмета за организацията на работа на специализираните институции във връзка с въведени противоепидемични мерки до 30 ноември 2020г., публикувана на 26.10.2020 г.

Заповед №1509/26.10.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС,   марка - Опел, с рег. № СС7968СК ,собственик  Рейхан Юсуф, което е паркиранона паркинга на ЖК Строител № 58 - терен Общинска собственост, публикувана на 26.10.2020 г.

Заповед №1508/26.10.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС,  марка Ситроен, срег. номер - ТХ 1258 ХС , собственик Иван Върбанов, което е паркиранопаркинга на ул. Оп. Димитър Ковачев № 4и № 6. - терен Общинска собственост, публикувана на 26.10.2020 г.

Заповед №1501/23.10.2020г. на Кмета, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на града в срок от 23.10.2020г. до 30.11.2020г., публикувана на 23.10.2020г. 

Заповед №1488/22.10.2020г. на Кмета, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на града в срок от 22.10.2020г. до 30.11.2020г., - ОТМЕНЕНА
  публикувана на 22.10.2020г. 

Заповед №1369/06.10.2020г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС, марка ФИАТ, рег.№ - няма, собственик - неизвестен, което е паркирано на паркинга на бул. "25-ти септември" №42 - терен общинска собственост., публикувана на 07.10.2020г.

Заповед №1368/06.10.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС, марка Ситроен, рег.№ ТХ6540ХА, собственост на Марияна Георгиева, което е паркирано на ул.Христо Смирненски №12 - терен Общинска собственост, публикувана на 07.10.2020г.

Заповед №1367/06.10.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС,  марка Фиат, срег. номер - Н3551АК, собственик Ива Желязкова, което е паркиранопаркинга на ул.Славянска зад Младежки дом - терен Общинска собственост., публикувана на 07.10.2020г.

Заповед №1366/06.10.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС,  марка Форд, срег. номер - ТХ 5644 ХА, собственик Кольо Д. Георгиев, което е паркиранопаркинга на ул.Максим Горки №5 - терен Общинска собственост, публикувана на 07.10.2020г.

Заповед №1343/30.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г., Публикувана на 30.09.2020 г.

Заповед №1342/30.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г. за работодателите и органи по назначаване., Публикувана на 30.09.2020 г.

Заповед №1298/21.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно обявяването на 25.09.2020 г. - Денят на Добрич за неучебен и неприсъствен за училищата на територията на Община град Добрич. Публикувана на 23.09.2020 г.

Заповед №1236/10.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно организирането на търговска дейност със знамена и балони на 25.09.2020 г. - Денят на Добрич., Публикувана на 10.09.2020 г.

Заповед №1212/04.09.2020 г. на Кмета, относно принудително преместване на ИУМПС,  марка Кадилак, срег. номер - ТХ 20-54 ХР, собственик Васко Стефанов Чокоев, което е паркирано  и изоставено на паркинга до паметник Хан Аспарух по ул. Батовска на терен Общинска собственост., Публикувана на 04.09.2020 г.

Заповед №1193/01.09.2020 г. на Кмета, относно въвеждането на противоепидемични мерки до 30 септември 2020 г. , Публикувана на 01.09.2020 г. (Отменена)

Заповед №1192/01.09.2020 г. на Кмета, относно въвеждането на противоепидемични мерки до 30 септември 2020 г. за работодатели и органи по назначаване., Публикувана на 01.09.2020 г.

Заповед №1163/24.08.2020 г. относно времето за посещение на Гробищен парк  и забрана на дейности на територията на Гробищния парк. , Публикувана на 24.08.2020 г.

Заповед №1147/17.08.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Ш-00-29/14.08.2020 г.,Публикувана на 17.08.2020 г.

Заповед №1120/07.08.2020 г. на Кмета, с която изменя заповед №1073/03.08.2020г. и възстановява дейността на социалните услуги ДЦДУ, ДЦПЛУ и ЦСРИ от 10.08.2020г.,Публикувана на 07.08.2020 г.

Заповед №1108/06.08.2020 г. на Кмета за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 5 август 2020 г. до 31 август 2020 г.,Публикувана на 06.08.2020 г.

Заповед №1073/03.08.2020 г. на Кмета за възстановяване дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020г., Публикувана на 03.08.2020 г.

Заповед №1048/03.08.2020 г. на Кмета, с която нарежда да се изпълни  принудително преместване на излязло от употреба МПС,  марка  Сузуки, рег. номер В 9139 СН,  собственик  Таня Златкова  Кунова ,което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: ул. Вардар № 30.,Публикувана на 03.08.2020 г.

Заповед №1047/31.07.2020 г. относно  въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г., които всички работодатели и органи по назначаване следва да организират за провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения., Публикувана на 31.07.2020 г.

Заповед №1046/31.07.2020 г. относно  въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г.,  Публикувана на 31.07.2020 г. ( отменена )

Заповед №1013/29.07.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94В-00-461/29.07.2020 г.,Публикувана на 29.07.2020 г.

Заповед №1012/29.07.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Р-00-273/29.07.2020 г. ,  Публикувана на 29.07.2020 г.

Заповед №1001/27.07.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94K-00-396/24.07.2020 г.,Публикувана на 27.07.2020 г.

Заповед №999/24.07.2020 г. относно засилване на контрола за спазване на въведените противоепидемични мерки.,Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед №998/24.07.2020 г. относно преустановяване дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.,Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед №997/24.07.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Л-00-75#3/21.07.2020 г.,  Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед №996/24.07.2020 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Т-00-241/23.07.2020 г. , Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед №962/16.07.2020 г. относно за организиране провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г., Публикувана на 16.07.2020 г.

Заповед №936/13.07.2020 г. относно временни противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г., Публикувана на 13.07.2020 г.

Заповед 928/10.07.2020г., относно заличаване на две лица с адресни регистрации: гр. Добрич, жк Дружба № 21, вх.Д, ет. 8, ап. 24. , Публикувана на 10.07.2020 г. 

Заповед 927/10.07.2020г., относно заличаване на лицето Албена Самуилова Зекеря от адресната и регистрация по ул. Купен № 6. , Публикувана на 10.07.2020 г. 

Заповед 922/10.07.2020г., относно преустановяване дейността на Център за базарна търговия /битак/, функциониращ на територията на град Добрич. , Публикувана на 10.07.2020 г. 

Заповед 907/09.07.2020г., относно преустановяване провеждането на приемни дни на Кмет, кметски екип и Главен архитект.,Публикувана на 09.07.2020 г. 

Заповед 906/09.07.2020г., относно въвеждане на временни притовоепидемични мерки от 10.07.2020 г. до 15.07.2020 г., Публикувана на 09.07.2020 г. 

Заповед 871/02.07.2020г., относно определяне състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Ю-00-64/01.07.2020 г.,Публикувана на 02.07.2020 г.

Заповед 857/02.07.2020г., относно определяне състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Н-00-374/01.07.2020 г.,    Публикувана на 02.07.2020 г.

Заповед №856/01.07.2020 г. относно противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, от работодателите и органите по назначаване, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.,Публикувана на 01.07.2020 г.

Заповед №855/01.07.2020 г. относно противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.,  Публикувана на 01.07.2020 г.

Заповед 852/30.06.2020г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Л-00-75/26.06.2020 г. публикувана на 01.07.2020 г.

Заповед №823/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка  Рено, рег. номер  - ТХ  94 31 НХ ,  собственик  Маринела Добромирова Добрева, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: ул.Орфей № 16. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №822/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Фолксваген, рег. номер  - ТХ 18 04 ТХ, собственик  Красимир Панайотов Терзиев-починал, с наследници Димитричка Петрова Терзиева, Павлин Красимиров Терзиев и Станислава Красимирова Николова, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: паркинга на бул. " Добруджа" зад бензиностанция " Еко". публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №821/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Форд, рег. номер - ТХ 28 21 МХ, собственик Иван Илиев Иванов, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: паркинга на жк Балик № 51, вх.В. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №820/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Фолксваген, рег. номер  - ТХ 49 11 ХВ, собственик Диян Георгиев Ангелов, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: паркинга на бул. Добруджа № 26, вх.В. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №819/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Мазда, рег. номер  - ТХ 15 11 НХ ,  собственици-Станка Йорданова Атанасова и Валентин Илиев Димитров, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: срещу ул. Орфей № 16. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №818/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Опел,  рег. номер  -няма,  собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: паркинга на жк Строител № 69. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №817/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Опел, рег. номер  -ТХ 17 64 СХ,  собственик - Красимир Николов Костов, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: паркинга на ул. Боряна № 6, вх. А., публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №815/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Рено Еспейс, рег. номер  -ТХ 50 24 КХ, цвят - маслено зелен, собственик - Тошко Йовчев Тодоров, което е паркирано върху терен Общинска собственост, на адрес: ул. Иван Шишман № 41., публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №814/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Форд Ескорт, рег. номер  -ТХ 30 47 РХ, цвят - маслено зелен, собственик - Кольо Кондов Колев, което е паркирано върху терен Общинска собственост, пред Тролейбусно депо ., публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №813/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Волво, рег. номер  -няма,цвят -вишнав  , собственик - неизвестен  ,което е паркирано върху терен Общинска собственост , бул. Трети март № 76, публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №812/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Фиат Брава, рег. номер  -няма ,цвят -черен, собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, кв. Рилци, ул. Капитан Петко Войвода № 24. публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №811/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Ауди, рег. номер  -няма, цвят -сребрист, собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, кв. Рилци, ул. Твърдица № 31, публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №810/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Рено меган, рег. номер  -няма, цвят -черен, собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, кв. Рилци, ул. Господин Желязков № 22, публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №809/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Сеат, рег. номер  -няма, цвят -жълт, собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, кв. Рилци , ул. Твърдица № 22., публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №808/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, микробус марка Фолксваген, рег. номер  -няма, цвят - бял-син, собственик - неизвестен, което е паркирано върху терен Общинска собственост, кв. Рилци, ул. Господин Желязков № 14., публикувана на26.06.2020 г.

Заповед №807/25.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Рено, рег. номер  № ТХ 99 57 РХ, цвят - син, собственик - Десислав Станиславов Янакиев, което е паркирано  върху терен Общинска собственост , ул. Стоил Войвода № 36., публикувана на 26.06.2020 г.

Заповед №795/23.06.2020 г. на Кмета, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, касаещи работодателите и органи по назначение, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г и отмяна на Заповед № 723 от 15.06.2020 г.
публикувана на 23.06.2020 г.

Заповед №794/23.06.2020 г. на Кмета, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г, като се отменя  Заповед № 722/15.06.2020 г., с изключение на  т. ІІ от същата. 
публикувана на 23.06.2020 г.

Заповед №772/17.06.2020 г. на Кмета, с която се изменя Заповед № 722/15.06.2020г. относно противоепидемични мерки във връзка със социалните услуги на територията на Община град Добрич, публикувана на 17.06.2020 г.

Заповед №771/17.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Рено", рег. номер  № СА9897, цвят -бордо, собственик -Александър Петров Радков, което престоява  върху терен Общинска собственост , с местоположение в тревните площи до Административен съд на бул. Трети март., публикувана на 17.06.2020 г.

Заповед №768/16.06.2020 г. на Кмета, с която се изменя Заповед № 724/15.06.2020г., както следва:  1.  Текста „ По отношение на дейността и организацията на работа“ да се чете по следния начин:
„ По отношение на дейността и организацията на работа в периода 15 юни 2020г. – 30 юни 2020г. (включително)“ и 2.  Точка 3 и 9,
публикувана на 16.06.2020 г.

Заповед №764/16.06.2020 г., относно  принудително преместване на ИУМПС , маркаАлфа Ромео, рег. номер-няма, цвят -бордо, собственик - неизвестен, паркиран върху терен Общинска собственост , с местоположение междублоковото пространство на ул. Панайт Хитов № 10., публикувана на 16.06.2020 г.

Заповед №763/16.06.2020 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Тико",  с  рег. номер  няма, цвят -светлосин, собственик - неизвестен, паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство на бул. Трети март 42., публикувана на 16.06.2020 г.

Заповед №762/16.06.2020 г. , относно принудително преместване на ИУМПС , марка "Тико",срег. номер № ТХ 3690, цвят -бордо, собственик - Атанас Георгиев Атанасов, паркиран върху терен Общинска собственост , с местоположение междублоковото пространство на бул. Трети март 42., публикувана на 16.06.2020 г.

Заповед №724/15.06.2020 г. относно оптимизиране пропускателният режим в сградата на Община град Добрич на ул.“България“ № 12 и общински сгради с обособяване на самостоятелни потоци на клиенти във връзка с противоепидемичните мерки.,публикувана на 15.06.2020 г.

Заповед №723/15.06.2020 г. относно противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г., публикувана на 15.06.2020 г.

Заповед №722/15.06.2020г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г във връзка с образователната, хуманитарната и социалните дейности на територията на Общината., публикувана на 15.06.2020 г.

Заповед №713/10.06.2020 г. относно обявяването наначало на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община град Добрич за периода от 05.06.2020г до 31.10.2020г и определя допълнителни мерки. публикувана на 11.06.2020 г.

Заповед №673/03.06.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 02.06.2020 г до 14.06.2020 г., публикувана на 03.06.2020 г.

Заповед №645/30.05.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 30 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., публикувана на 03.06.2020 г.

Заповед №639/28.05.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка " Опел",срег. номер № ТХ7976НХ, собственик -Парашкева Василева Иванова с наследници Иван Стефанов Иванов, Стефко Иванов Стефанов и Васил Иванов Стефанов, паркиран върху терен Общинска собственост- паркинга наЖК Балик № 65 . публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №638/28.05.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Опел",срег. номер № ТХ9654РХ, собственик -Ангел Тодоров Иванов ,с наследници Станка Стойчева Тодорова, Даниела Ангелова Йорданова и Асен Ангелов Йорданов, паркиран върху терен Общинска собственост - паркинга наул. Дунав № 22, вх.Б. публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №637/28.05.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Нисан",срег. номер № ТХ6526СХ, собственик -Павел Иванов Узунов и Ивелина Господинова Николова, паркиран върху терен Общинска собственост- паркинга наЖК Балик № 17,вх.Д. публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №636/28.05.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Форд",без рег. номер, собственик - неизвестен, паркиран върху терен Общинска собственост, паркинга на ул. Оп. Димитър Ковачев" № 23. публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №635/28.05.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Рено", с рег. номер № ТХ 6289СХ, собственик - Дарина Димитрова Петкова, паркиран върху терен общинска собственост , паркинга на ул. Оп. Димитър Ковачев" № 23. публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №628/28.05.2020 г. с която се възлага на директора на ОП " Паркинги и пазари" да организира предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община град Добрич както следва: от 01.07.2020г до 30.09.2020 -с дини и пъпеши и от 01.10.2020г до 15.12.2020г -със зеле и тикви по списъци и схеми за разполагане, утвърдени от главния архитект. публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед №626/27.05.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г., публикувана на 28.05.2020 г.

Заповед 604/20.05.2020г., относно провеждането на учебна тренировка във връзка с Деня на Ботев и загиналите за свободата на България на 02.06.2020 г. от 11.40 до 12.30 часа, публикувана на 21.05.2020 г.

Заповед 598/20.05.2020г., относно въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. публикувана на 21.05.2020 г.

Заповед 596/19.05.2020г., относно въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 19 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., публикувана на 20.05.2020 г.

Заповед 590/18.05.2020г., относно въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 15 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.публикувана на 19.05.2020 г.

Заповед 585/18.05.2020г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-115/20.03.2020 г. публикувана на 19.05.2020 г.

Заповед 583/18.05.2020г., относно прием на документи за намаляване с 50 % на дължимите общински наеми за целия период на извънредното положение за търговци, чийто месечен оборот е намалял с минимум 50 % за обявения период на извънредно положение. Срок за прием на документите:  от 15.05.2020 г. до 30.06.2020 г. публикувана на 19.05.2020 г.

Заявление към Заповед 583/18.05.2020г.

 

Заповед 582/18.05.2020г., относно прием на документи за освобождаване на изцяло заплащане на дължими наеми за целия срок на обявеното извънредно положение за наематели на общински обекти, чиято търговска дейност е преустановена. Срок за прием на документите:  от 15.05.2020 г. до 30.06.2020 г. публикувана на 19.05.2020 г.

Заявление към Заповед 582/18.05.2020г.

 

Заповед 581/18.05.2020г., относно прием на документи за еднократно намаляване на наем за един месец наемна цена за общинско жилище за хора с прекратено трудово правоотношение и регистрирани в Бюрото по труда. Срок за прием на документите:  от 15.05.2020 г. до 30.06.2020 г. публикувана на 19.05.2020 г.

Заявление към Заповед 581/18.05.2020г.

 

Заповед 578/14.05.2020г., относно дейността и организацията на работа в сградата на Община град Добрич, както и сградата по ул. Независимост 7 ( Бивш партиен дом). публикувана на 15.05.2020 г.

 

Заповед 577/14.05.2020г., относно отмяна на Заповеди на кмета  309 от 08.03.2020 г., Заповед №  318 от 09.03.2020 г., Заповед №355 от 12.03.2020 г., Заповед №356 от 13.03.2020 г., Заповед №357 от 14.03.2020 г., Заповед №363 от 16.03.2020 г., Заповед №364 от 16.03.2020 г., Заповед №365 от 16.03.2020 г., Заповед №381 от 19.03.2020 г., Заповед №400 от 21.03.2020 г., Заповед №409 от 24.03.2020 г., Заповед №413 от 26.03.2020 г., Заповед №421 от 30.03.2020 г., Заповед №444 от 07.04.2020 г., Заповед №463 от 12.04.2020 г., Заповед №464 от 12.04.2020 г., Заповед №466 от 14.04.2020 г., Заповед №467 от 14.04.2020 г., Заповед №478 от 15.04.2020 г., Заповед №501 от 24.04.2020 г., Заповед №502 от 27.04.2020 г., Заповед №518 от 01.05.2020 г., Заповед №519 от 01.05.2020 г., Заповед №534 от 04.05.2020 г., Заповед №535 от 05.05.2020 г., Заповед №545 от 11.05.2020 г., Заповед №552 от 12.05.2020 г., и  въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. публикувана на 15.05.2020 г.

 

Заповед 576/14.05.2020г., относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. публикувана на 15.05.2020 г.

 

Заповед 552/12.05.2020г., относно допълнения към Заповед 463/12.04.2020 г., Заповед  501/24.04.2020 г,Заповед 518/01.05.2020 г., Заповед534/04.05.2020 г,. Заповед 535/05.05.2020 г., Заповед  и 545/11.05.2020 г. във връзка с промени по мерките за предпазване от COVID-19. публикувана на 13.05.2020 г.

 

Заповед 545/11.05.2020г., относно инструкции за ползването на музеи, галерии, библиотеки и други културни обекти, както и разрешение за посещение на Центъра за запита на природата и животните считано от 14.05.2020 г.  публикувана на 11.05.2020 г.

 

Заповед 535/05.05.2020г., относно изменение на Заповед 463/12.04.2020 г,. относно допълнителни инструкции за търговските площи на открито и посещението на музеи на открито. публикувана на 05.05.2020 г.

Заповед 534/04.05.2020г., относно добавяне на допълнителен текст към Заповед 463/12.04.2020г., относно инструкции за търговските площи на открито и упражянване на индивидуален спорт на открито публикувана на 05.05.2020 г.

 

Заповед 519/01.05.2020г., относно изменение и частична отмяна на Заповед 502/27.04.2020 г. публикувана на 01.05.2020 г.

 

Заповед 518/01.05.2020г., относно изменение на Заповед 463/12.04.2020 г. публикувана на 01.05.2020 г.

 

Заповед 502/27.04.2020г., относно изменение на Заповед 400/21.03.2020 г., относно посещенията в градската градина и парковете на територията на град Добрич във връзка с обявеното извънредно положение в страната. публикувана на 27.04.2020 г.

 

Заповед 478/15.04.2020г., относно изменение на Заповед 464/12.04.2020 г., относно преустановяванефункционирането на кооперативен пазар от 17.04.2020г. до 19.04.2020г.  публикувана на 15.04.2020 г.

 

Заповед 466/14.04.2020г., относно възобновяване на дейността на Детска млечна кухня считано от 21.04.2020г.  публикувана на 15.04.2020 г.

 

Заповед 464/12.04.2020г., относно преустановяване функционирането на всички кооперативни пазари на 12.04.2020г. и от 16.04.2020г. до второ нареждане на територията на Община град Добрич. публикувана на 13.04.2020 г.

 

Заповед 463/12.04.2020г., относно задължително носене на предпазни маски на обществени места. 

 

Заповед 462/10.04.2020г., относно определяне на състава на комисия за изпълнение на процедурата по регистриране, получаване и разходване на дарения от физически и юридически лица за подпомагане на Община град Добрич в дейността и по предотвратяване на разпространението и лечение на заболяване от коронавирус ( COVID-19). публикувана на 10.04.2020 г.

 

Заповед 461/10.04.2020г., относно въвеждането на Регистър за дарения от физически и юридически лица за подпомагане на Община град Добрич в дейността и по предотвратяване на разпространението и лечение на заболяване от коронавирус ( COVID-19). публикувана на 10.04.2020 г.

 

Заповед 444/07.04.2020 г., относно отмяна на т. 15 в Заповед 356/13.03.2020 г. в частта касаеща Фермерски базар на територията на Община град Добрич. публикувана на 07.04.2020 г.

 

Заповед 439/06.04.2020 г. относно определяне на мерки  с цел осигуряване на пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в поземления фонд на Община град Добрич. публикувана на 06.04.2020 г.

 

Заповед 427/31.03.2020 г., относно отмяна на Заповед 422/31.03.2020 г.  публикувана на 31.03.2020 г.

 

Заповед 422/31.03.2020 г., относно използването на защитни маски за лице като противоепидемична мярка. публикувана на 31.03.2020 г.

 

Заповед №413/26.03.2020 г., относно изменение на Заповед 356/13.03.2020 г. и Заповед 363/16.03.2020 г. за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Община град Добрич. публикувана на 26.03.2020 г.

 

Заповед №402/24.03.2020 г., относно заличаване на адресната регистрация на посоченото лице. публикувана на 24.03.2020 г.

 

Заповед №401/24.03.2020 г., относно заличаване на адресната регистрация на посочените лица. публикувана на 24.03.2020 г.

 

Заповед №400/21.03.2020 г., относно въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г. публикувана на 21.03.2020 г.

 

Заповед №381/19.03.2020 г., относно изменение на Заповед 356/13.03.2020г. на Кмета на Община град Добрич. публикувана на 19.03.2020 г.

 

Заповед №364/16.03.2020 г., относно преустановяване на приемните дни на Кметският екип и Гл. архитект на Община град Добрич. публикувана на 16.03.2020 г.

 

Заповед 363/16.03.2020 г., относно преустановяване посещенията на общински обекти, като противоепидемична мярка. публикувана на 16.03.2020 г.

 

Заповед 357/14.03.2020 относно актуалиазиация на мерките към Заповед 356/13.03.2020 г. публикувана на 14.03.2020 г.

 

Заповед 356/13.03.2020 относно спешни мерки на територията на Община град Добрич във връзка с извънредното положение в Република България свързано с CIVID-19. публикувана на 13.03.2020 г.

 

Заповед 355/12.03.2020 относно мерки по организацията на работа на Община град Добрич и предоставянето на административни услуги във връзка с CIVID-19. публикувана на 12.03.2020 г.

 

Заповед 345/12.03.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Рено, без рег. номер, собственик - неизвестен, паркиран върху терен Общинска собственост ,адрес паркинга над ЖК Балик 30, вх. В. публикувана на 12.03.2020 г.

 

Заповед 332/10.03.2020 относно заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата Силвия Симеонова Колева и Александър Силвиев Симеонов. публикувана на 10.03.2020 г.

 

Заповед 331/10.03.2020 относно заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицето Мирослав Любчев Начев. публикувана на 10.03.2020 г.

 

Заповед 321/09.03.2020 относно състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Радка Георгиева Денева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.публикувана на 09.03.2020 г.

 

Заповед 318/09.03.2020 относно вземане на противоепидемични мерки за Дневните центрове за деца с увреждания, ЦСРИ и ЦОП, Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище, ЦНСТ за деца без увреждания, Преходно жилище и Клубове на пенсионера във връзка със Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на CIVID-19 на територията на Република България. публикувана на 09.03.2020 г.

 

Заповед 309/08.03.2020 относно вземане на предпазни мерки за детските градини и ясли във връзка с регистрирани случаи на CIVID-19 на територията на Република България. публикувана на 08.03.2020 г.

 

Заповед 301/05.03.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Фиат Пунто, с рег. № ТХ 50 97 ХК, собственик - Минка Петкова Стефанова, паркирано върху терен общинска собственост пред бл.16 по ул. Дунав. публикувана на 05.03.2020 г.

 

Заповед 287/26.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Ланчия, с рег.№ ТХ 92 44 НХ, собственик - Цветозар Димитров Младенов, паркирано върху терен Общинска собственост в жк Дружба № 19. публикувана на 26.02.2020 г.

 

Заповед 286/26.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Фиат, с рег.№ ТХ 13 91 ХА, собственик - Димитър Недков Михайлов, паркирано върху терен Общинска собственост в жк Дружба № 21. публикувана на 26.02.2020 г.

 

Заповед 262/24.02.2020 относно определяне състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Павлин Николов Петров  и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес. публикувана на 24.02.2020 г.

 

Заповед 237/18.02.2020 относно определяне състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Мариян Крумов Иванов и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес. публикувана на 18.02.2020 г.

 

Заповед 258/21.02.2020 относно организиране на базар "Цветя 2020" за търговия с цветя и посадъчен материал на пл. "Свобода " от 06.03.2020г до 08.03.2020г включително. Утвърждава регламент за провеждане на базар " Цветя 2020" -Приложение 1 към настоящата заповед. публикувана на 21.02.2020 г.

 

Заповед №227/18.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Митсубиши, с рег.№ ТХ 02 79 НХ, собственик - Мирослав Добрев Минчев, паркирано върху терен Общинска собственост с адрес паркинга на Ж.К. Балик 28 / ул. Теменуга/. публикувана на 18.02.2020 г.

 

Заповед 206/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Шкода, рег № ТХ 2178 НХ, цвят-зелен, собственик - Надежда Атанасова Димитрова, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост по ул. Витоша 16. публикувана на 11.02.2020 г.

 

Заповед 204/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Рено, рег № С 1645 ХМ, цвят-син, собственик - Промобил Лизинг , паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост по ул. Хан Омуртаг 11. публикувана на 11.02.2020 г.

 

Заповед 203/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Шевролет, рег № ТХ 3061 МХ, цвят- жълт, собственик - Петя Атанасова Атанасова, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост между ул. Иван Вазов и ул. Филип Тотьо. публикувана на 11.02.2020 г.

 

Заповед 180/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС , марка -"Нисан" , с  рег. № ТХ5411КХ, цвят-сив , собственик - Георги Стефанов Георгиев, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост на ул. "Ген. Колев" до бл. 16 на бул. "Трети март". публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 179/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Волга , с  рег. № Н9590АС, цвят-сиво-син, собственик -  Йордан Велизаров Йорданов от гр.Шумен, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3. публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 178/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Москвич, с  рег. № В0410СХ, цвят-бял, собственик - наследници на Атанас Марков Стойков, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3. публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 177/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Ситроен, с  рег. № ТХ 3323АХ, цвят-черен, собственик - наследници на Апостол Костадинов Митков, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Климент Охридски пред Хуманитарна гимназия. публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 172/04.02.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жкБалик №30 вх.Б ап.1 публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 171/04.02.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жк Дружба №39, вх.Г, ап.17 публикувана на 04.02.2020 г.

 

Заповед 168/31.01.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Рено, с  рег. № ТХ 5093 ХА, цвят-зелен, собственик - Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3. публикувана на 31.01.2020 г.

 

Заповед 167/31.01.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Рено, с  рег. № ТХ 6843 ХМ, цвят-зелен, собственик - Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски  3. публикувана на 31.01.2020 г.

 

Заповед 166/31.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Лада, с рег. № ТХ 2674 ВХ, цвят-бял, собственик -  Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение ул. "Петър Сарийски" № 3. публикувана на 31.01.2020 г.

 

Заповед 158/29.01.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жк Иглика бл.1 вх.Ж ап.3. публикувана на 29.01.2020 г.

 

Заповед 157/29.01.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, ул.Албена №2. публикувана на 29.01.2020 г.

 

Заповед 151/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка  Лада, рег. № ТХ 9088  РХ, собственик -  Пламен Василев Иванов ,паркиран върху терен Общинска собственост, с адрес: срещу ул. Русалка  1. публикувана на 29.01.2020 г.

 

Заповед 150/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС,  марка  АУДИ ,с  рег. номер ТХ1666ТХ, собственик -  Калоян Павлов Александров, паркиран върху терен общинска собственост, с адрес: срещу ул. Русалка 12. публикувана на 29.01.2020 г.

 

Заповед 149/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - марка Мерцедес, с  рег. номер ТХ 8663 СХ, собственик - Красимир Иванов Симеонов, паркиран върху терен fбщинска собственост, с адрес: ЖК Балик № 43,вх.Б. публикувана на 29.01.2020 г.

 

Заповед 140/24.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя състав на комисия ,която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа заявление от Добрин Богданов Георгиев и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения в молбата адрес. публикувана на 24.01.2020 г.

 

Заповед 139/24.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя състав на комисия ,която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа заявление от Митка Тодорова Ставрева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения в молбата адрес. публикувана на 24.01.2020 г.

 

Заповед 111/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - марка Мерцедес, с  рег. № ТХ 2671 РХ, собственик - Георги Стоянов Иванов, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение паркинга на ЖК Балик № 54, вх.А. публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 110/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Ауди, с рег. № В 4559 КС, собственик - Явор Денчев Начев, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение бул. " 25 Септември " № 64, вх.В. публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 109/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Ауди, с рег. № ТХ 1952 КХ, собственик - Йордан Савов Сивков, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение тротоара на ул. " Ал. Кръстев " с ул. " Софроний Врачански". публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 108/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил марка Ауди 100, без регистрационен номер цвят -зелен, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение  ул."Горчиви чешми"1а. публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 107/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Шкода, без регистрационен номер цвят - оранжев, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение ул. " Петър Сарийски" 3. публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 106/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Форд Фиеста ,без регистрационен номер, цвят -сив, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Петър Сарийски" 3.публикувана на 20.01.2020 г.

 

Заповед 73/14.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС  марка  "Фолксваген" , рег №-няма, собственик -неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинга на ЖК " Христо Ботев" между блок 4 и блок 6 публикувана на 14.01.2020 г.

 

Заповед 28/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно заличаване на адресната регистрация на Себахтин Салиев Чиллиот адрес жк Христо Ботев бл.9 вх.Д ап.24, регистрирана от 30.01.1997 г. публикувана на 09.01.2020 г.

 

Заповед 27/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно заличаване на адресната регистрация на Соня Атанасова Райкова от адрес жк Добротица бл.24 вх.З ап.1, регистрирана от 25.11.2009 г. публикувана на 09.01.2020 г.

 

Заповед  21/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за организиране на базар " Мартеници 2020" на площад " Свобода" ,по бул. " 25-ти септември "-пешеходна зона ул. " Хр. Ботев" и площад " Стария орех" за периода 10.02.2020г. до 03.03.2020г. включително. публикувана на 09.01.2020 г.