Заповеди на Кмета 2019 г.

A A A

Заповед №1695/28.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Фолксваген, с рег № ТХ 88 86 НХ, собственик - "Бетонов център" ООД град Добрич, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение пред Спортен комплекс "Русалка".

Заповед №1694/28.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Форд, с рег № ТХ 72 17 НХ, собственик - "Сплендит" ООД град Добрич, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение пред Спортен комплекс "Русалка".

Заповед №1662/25.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС камион марка "DAF CF", с рег № Н 30 04 АХ, собственик - " Сезгин интертранс" ЕООД - град Нови пазар, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Армейска № 78.

Заповед №1534/19.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Опел, рег.№  ТХ 9627 ТХ, собственик - Илия Неделчев Илиев, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение  в Ж.К. Дружба 65.

Заповед №1624/18.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Роувър, рег.№ В 0641 РВ, собственик - Севдалин Стилиянов Сербезов, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение в Ж.К.  Добротица 6.

Заповед №1623/18.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Строителна машина челен товарач,  рег. № ТХ 1825 ЕХ, собственик - Сплендит ООД, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение пред Спортен комплекс " Русалка".

Заповед №1621/18.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Фолксваген, без  регистрационен номер, собственик - неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение Ж.К. Балик 44. 

Заповед №1620/18.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка АУДИ  рег. № ТХ7382ХН, собственик - Велина Цанкова Панчева, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение  бул. Добруджа 13, пред вх. А.

Заповед №1580/14.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Фолксваген, без  регистрационен номер, собственик - неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение Ж.К. Балик 44. 

Заповед №1566/11.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организиране на  Коледен базар 2019 с потребителски стоки и храни на пл. Свобода за периода 02.12.2019г до 03.01.2020г в едно с Регламент за провеждане на Коледен базар 2019 г.

Заповед №1550/04.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно oпределяне състав на комисия, която в седем дневен срок от издаване на заповедта, да разгледа подадено заявление от Красимира Димитрова Енчева  и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед №1537/31.10.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно oпределяне границите на територията на Община град Добрич, в които е организирано събиране и извозване на битови отпадъци, условно разделени на пет района. Схема.

Заповед №1524/24.10.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Мерцедес" с регистрационен номер ТХ 28 39 НХ, собственост на Красимир Руменов Чобанов, паркирано върху общински терен в Ж.К. Христо Ботев пред бл. 9 вх. Г.

Заповед №1279/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, без регистрационен номер, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1278/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка фиат Типо, без регистрационен номер, цвят - син, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1277/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, без регистрационен номер, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1276/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка фолксваген, без регистрационен номер, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1275/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, без регистрационен номер, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1274/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, без регистрационен номер, собственик -неуточнен, паркирано върху терен общинска собственост с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1273/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ауди 100, с  рег. № ТХ 2035 PХ, цвят -кафяв металик, собственик - Стефан Александров Рангелов, паркирано върху терен общинска собственост с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1272/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена , без регистрационен номер, собственик - неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост с местоположение ул. Горчиви чешми 1А.

Заповед №1271/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Нисан, с рег.№ ТХ 4638 КХ, собственик Петя Михайлова Свещникова, паркирано върху терен общинска собственост с местоположение Ж.К. Балик 1 вх. А.

Заповед №1270/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Хонда, с рег.№ ТХ 5316 ХК, собственик Цонка Горанова Иванова, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение Ж.К. Балик 21 вх. З.

Заповед №1269/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Опел, с рег.№ ТХ 1164 СХ, цвят вишнав, собственик-фирма " А-Я", паркирано върху терен общинска собственост с местоположение  тротоарна площ на ул. Васил Петлешков 48.

Заповед №1268/20.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Опел, с рег.№ - няма, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение  тротоарна площ на ул. Л. Каравелов 19.

Заповед №1229/12.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организиране на празничините общински мероприятия по случай 25 септември -Ден на град Добрич за периода от 23.09.2019г до 25.09.2019г включени в годишния график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2019 г.

Заповед №1220/10.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка неуточнена, с рег.№ - няма, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение до трафопоста между блокове 61 и 62 на ЖК Балик.

Заповед №1219/10.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и кмет на 27 октомври 2019г.

Заповед №1079/08.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно нареждане във връзка с изпълнение на проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич", поетапно да се въвежда временна организация на движението при спазване на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно одобрен и съгласуван проект за ВОД. Срокът на настоящата Заповед е 30.06.2020г.

Заповед №1062/07.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Пежо, с рег.№ ТХ 14-38 РХ, собственост на  Злати Славов Христов, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение пред блок № 29 в жк Дружба.

Заповед №1057/05.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която нарежда да  да се заличи адресната  регистрация на  Милен Мишев Димитров за адрес: гр. Добрич ул. Климен Охридски № 31 ,вх. А, ап. 2 от 08.09.2011 г.

Заповед №1016/24.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която нарежда да се заличат адресните регистрации на 21 лица с постоянен адрес: жк Христо Ботев бл.5, вх.Б, ет.1, ап.3

Заповед №1012/19.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа Заявление от Мария Тодорова Колева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №978/15.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа Заявление от Емел Аптула Ахмед и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №908/14.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на   Радослав Николов Петков.

Заповед №902/02.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на  Пейчо Иванов Стоянов за адрес: град Добрич , ул. Люлебургаз 24 от 27.04.2009г.

Заповед №861/27.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне състав на комисия, която да разгледа подаденото заявление от Христа Жечева Георгиева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №823/20.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно допълване на Заповед № 530/24.04.2019 г. в частта "Адрес за заличаване".

Заповед №790/14.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно възлагане на директора на ОП "Паркинги и пазари" да организира предоставянето на места - общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община град Добрич.

Заповед №716/30.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено - няма номер, собственик неозвестен. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  междублоково пространство по ул. Кирил и Методий 31.

Заповед №715/30.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Нисан № ТХ 57 95 ТХ, собственост на Стилиян Димитров Димитров. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  тротоарни площи на ул. Панайот Хитов.

Заповед №678/23.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Алфа Ромео", с рег. № ТХ 32 32 СХ, собственост на Добринка Йорданова Петрова. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  ул. Силистра 53.

Заповед №670/22.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Мицубиши", с рег. № ТХ 15 62 РХ, собственост на Златко Андонов Даскалов. Автомобилът е паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение  в близост до Студентско общежитие 3.

Заповед №643/17.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Санг Йонг", без регистрационен номер, собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  ІІІ път в местност "Лозята".

Заповед №603/10.05.2019 г. за организация на празнични общински мероприятия по случай 24 май в периода от 22 до 24 май 2019 година.  

Заповед №591/09.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно назначаване на комисия за разглеждане на искане от Неда Стратиева за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация.

Заповед №530/24.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно заличаване адресната регистрация на  Петко Йорданов Димов.

Заповед №527/24.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно осигуряване на пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в поземления фонд на Община град Добрич.

Заповед №449/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  за организиране на базар "Великденска флора 2019" с потребителски стоки на пл. "Свобода" за периода 20.04.2019г. до 30.04.2019г.

Заповед №428/03.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Форд", без номер, собственик - неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост на ул."Васил Левски" №9. 

Заповед №414/03.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел", без рег.номер, цвят- червен, собственик - неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  ул."Река Тимок" № 3

Заповед №398/01.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно определяне на комисия за разглеждане на заявление от Цветомир Иванов Лазаров и извърши проверка за спазване изискванията за адресна регистрация на посочен адрес.

Заповед №342/20.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Фолксваген голф, без рег. номера, собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  бул. Русия № 172.

Заповед №318/14.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно провеждане на търговската дейност на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк да се извършва по схема, утвърдена от Главния архитект на град Добрич. Утвърждава Регламент №2  и Приложение 2.

Заповед №264/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ланчия, с рег. № ТХ 56 77 ТХ, собственик - Мариян Ангелов Иванов, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 13.

Заповед №263/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Опел Астра, с рег. № ТХ 62 78 НХ, собственик-  Диян Радев Янков, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 13.

Заповед №262/26.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено, с рег. № ТХ 05 89 СХ, цвят-сив,  собственик - Стоян Александров Белчев, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение бул. Трети март 6.

Заповед №241/20.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Мерцедес, рег. № ТХ 45 35 СХ, цвят-син, собственик- Иван Димитров Стойков, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение ул. Ильо войвода № 2.

Заповед №240/20.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка  Пежо 205, без регистрационен номер,  собственик- неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение ж.к. Балик пред бл. 16.

Заповед 211/15.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно организирането на базар "Цветя 2019" и Регламент за провеждане на базара.

Заповед №195/08.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Лада,  рег. № ТХ 65-03 РХ, собственик - Васил Петров Георгиев, паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство пред блок № 1 на ул. Вардар.

Заповед №175/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Рено,  рег. № ТХ 87-19 МХ, собственик - Ерел Юнал Рахим, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №174/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ситроен Ксантия,  рег. № ТХ 80-83 ТХ, собственик- Бюлент Бейхан Нуредин, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение  междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №173/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ситроен,  рег. № MSF 535 A, собственик-неизвестен, паркиран  върху терен Общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство до блок № 49 на бул. Русия.

Заповед №172/07.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка Ауди,  рег. № ТХ5540ВХ, собственик - Теодоси Петров Михнев, паркиран  върху терен общинска собственост, с местоположение паркинга пред Хуманитарна гимназия.

Заповед №160/06.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка "лада", без  регистрационен номер, собственик-неизвестен, паркиран  върху терен общинска собственост, с местоположение  Ж.К. Балик пред бл. 19.

Заповед №137/31.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно извършването на търговската дейност на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк по схема, утвърдена от Главния архитект на град Добрич. Приложени са регламент, Приложение 1 и 2.

Заповед №135/31.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС марка " Фолксваген ", рег № А 18 87 МА,, собственик - Милена Лечева Янева, престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение  бул. Добруджа № 26.

Заповед №133/29.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, с която се нарежда да се заличи адресната регистрация на цитираните петнадесет лица с  постоянен адрес  гр. Добрич, ул. Ивайло № 23.

Заповед №122/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич относно изменение на Заповед 94/21.01.2019 г. във връзка с преустановяване на учебната дейност във всички училища на територията на Община гр.Добрич считано от 13.00 часа на 21.01.2019 до 29.01.2019 вкл. 

Заповед №94/21.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич във връзка с преустановяване на учебната дейност във всички училища на територията на Община гр.Добрич считано от 13.00 часа на 21.01.2019 до 25.01.2019 вкл. 

Заповед №48/16.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно определяне на състав на комисия, която в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа Заявление с вх. № 94Т-00-8/11.01.2019г. от Тахир Хасан Махмуд и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед 28/09.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с организиране на Базар Мартеници 2019, регламент за провеждане на базара и схема за разполагане на мартениците.