Заповеди на Кмета 2016 г.

A A A

Заповед 1626/29.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за използването на увеселителни фойерверки и пиратки и други пиротехнически средства в жилищни сгради и на открити места без съгласуване на действията с "Контрол на общоопасните средства" към Първо районно управление на полицията град Добрич.

 

Заповед 1610/23.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно изменение на Заповед 1379/11.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич във връзка с удължаване срока на Коледния Базар 2016 до 02.01.2017 г. включително.

 

Заповед 1533/06.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Нисан", без рег. номер, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство в жк "Добротица" пред бл. №35, вх.А.

 

Заповед 1532/06.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Форд Ескорт" без рег. номер, собственик неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение междублоковото пространство в жк "Добротица" пред бл. №35, вх.А.

 

Заповед 1496/30.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно затваряне на движението на автомобили поради авария на едното платно в направление бул."Русия" към бул."3-ти март"  за времето от 8.00 до 20.00 часа на 30.11.2016 г.

 

Заповед 1489/29.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на открит конкурс на тема "Проект за туристически слоган на град Добрич" и утвърждаване на конкурсната програма за провеждане на конкурса.

 

Заповед 1441/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  "ЕЛ-СИ-М" ООД
 

Заповед 1440/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЗК "Възраждане"
 

Заповед 1439/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Иван Колев Тодоров
 

Заповед 1438/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Красимира Иванова Николова
 

Заповед 1437/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Радко Димитров Радев
 

Заповед 1436/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЕТ "Недко Митев"
 

Заповед 1435/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Тошко Колев Тодоров
 

Заповед 1434/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Красимира Иванова Николова
 

Заповед 1433/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Примагро-Иван Златев ЕООД
 

Заповед 1432/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  Ненка Митева Божилова
 

Заповед 1431/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  ЗКПУ "Успех"
 

Заповед 1430/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на  "СТИВ-98" ООД 
 

Заповед 1429/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на ЕТ "Калина - Костадин Радев"
 

Заповед 1428/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на Искра Живкова Божилова
 

Заповед 1427/18.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предоставяне за ползване, за  една стопанска година  /2016-2017/, имоти общинска собственост, представляващи полски пътища на "Искра 2003" ЕООД с управител Митю Станчев
 

Заповед 1379/11.11.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно организиране на Коледен базар 2016 и Регламент за участие.
 

Заповед 1342/03.11.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно утвърждаване номерацията на образуваните избирателни секции в МБАЛ - Добрич АД, в Дом за стари хора и в Следствени арести за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 06 ноември 2016г.
 

Заповед 1334/03.11.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел" с рег. № ТХ 7847 РХ, цвят черен, собственик - "Перфект" ООД, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добруджа" №19.
 

Заповед №1303/31.10.2016 г., относно забрана за продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 07.00 до 24.00 часа на 6  ноември 2016г. във връзка с изборите за Президент/Вицепрезидент и Референдум 2016.
 

Заповед №1292/31.10.2016 г., относно определяне границите на територията на Община град Добрич, в които е организирано събиране и извозване на битовите отпадъци, условно разделена на четири района с посочените граници.  Схема на районирането.
 

Заповед №1271/25.10.16 г., относно провеждане на открит конкурс на тема: "Проект за туристически слоган на град Добрич".
 

Заповед №1253/23.10.2016 г., относно образуване на една или две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 
 

Заповед №1251/21.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на Стоян Димитров Михайлов и Катя Дончева Колева
 

Заповед №1242/20.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация на Георги Ангелов Георгиев с адрес град Добрич, жк Добротица бл.22 вх.В ап.1.
 

Заповед №1241/20.10.2016 г., относно заличаване на адресната регистрация на Трифон Маринов Банев с адрес град Добрич, ул.Гривица №30Б и Геновева Неделчева Димитрова с адрес град Добрич, ул.Гривица №30.
 

Заповед №1181/10.10.2016 г. относно подготовката за работа при зимни условия
 

Заповед № 1162/04.10.2016 г. относно определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президенти вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителни и агитационни материали в кампанията за национален референдум на  06 ноември 2016 г. 
 

Заповед №1161/04.10.2016 г. относно заличаване на адресната регистрация на Божанка Русева Йорданова и Недялка Желева Димитрова с адрес Ж.К. Дружба 40 ет.2 ап. 8 от 13.01.2000г.; Ж.К.  Дружба 21 вх. З ет. 6 ап. 21 от 25.03.2005г. и Ж.К. Дружба 65 вх. А ет. 2 ап. 3 от 22.11.2007г. град Добрич
 

Заповед №1160/04.10.2016 г.относно заличаване на адресната регистрация на Тодор Кузманов Ангелов с адрес Ж.К. "Строител" 1 вх. Г ет. 3 ап. 6 град Добрич
 

Заповед №1159/04.10.2016 г.относно заличаване на адресната регистрация на Драгомир Ванков Петров с адрес пл. "Свобода" 2 вх. А ет. 5 ап. 12 град Добрич
 

Заповед №1136/28.09.2016 г. относно заличаване на адресната регистрация на Петя Желязкова Дянкова с адрес ул.Княз Александър Батенберг №43 гр.Добрич
 

Заповед №1123/19.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци по избирателни секции за произвеждането на Изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и избирателните списъци за произвеждане на Национален референдум на 06 ноември 2016 г.
 

Заповед №1104/14.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно образуването на  126 избирателни секции  на територията на Община град Добрич, необходими за произвеждане на Изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Национален референдум на 06 ноември 2016 г.
 

Заповед №1097/13.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно медицинското обслужване в детските заведения и училищата на територията на Община град Добрич, организирано от 15.09.2016 г.
 

Заповед № 1093/13.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с провеждането на празничните общински мероприятия по случай 25 септември - Ден на Добрич - организиране на изложение на художествените, приложни занаяти и изкуства - пл. "Свобода", за периода от 25 до 26.09.2016г. включително
 

Заповед № 995/11.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, във връзка с провеждането на военноисторическата реконструкция за отбелязване на 100 години Добричка епопея да се организира търговска дейност с пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напиткина мястото на провеждане на общинското мероприятие – Старите казарми за периода от 27 до 28 август 2016 г.
 

Заповед 828/30.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич относно обявяване на класацията на участниците в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински места и обекти организиран от ОП "Общински пазари".
 

Заповед 801/24.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Крайслер Плимут Вояджер" с рег. №-С 26 43 КХ, цвят -сив, собственик -Стоян Костадинов Владков, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добруджа" №25.
 

Заповед 787/23.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел Корса" с рег. №-ТХ 5512ХС, цвят бял, собственик- Радостина Ангелова Стойчева, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Полк. Дрангов" №4.
 

Заповед 786/23.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Тико" с рег. №-DTK 23821, цвят син, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добричка епопея" №6-А.
 

Заповед 750/14.06.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждането на търговска дейност със сезонни стоки през 2016 г.
 

Заповед 736/13.06.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "Опел Фронтера" с рег-№ ТХ 15 08 ТХ,собственост на Елеонора Николаева Костадинова, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул."Георги Кирков" 44.
 

Заповед 668/30.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно принудително преместване на ИУМПС марка "БМВ" с рег. №-няма, цвят черен, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Хр. Смирненски" №15.
 

Заповед 659/27.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на тренировка и задействане на сиренна система със сигнал "Въздушна опасност" на 02.06.2016г. от 12.00 до 12.02 часа.

 

Заповед №597/13.05.2016г. на Кмета на Община град Добрич, относно организирането на търговска дейност с балони и знамена по бул. 25-ти септември за периода от 20 до 25 май 2016 г. 

 

Заповед №524/26.04.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Мерцедес" с рег. №-няма, цвят жълт, собственик -неизвестен, паркирано върху терен общинска собственост, с местоположение бул. "Добричка епопея" 25

 

Заповед №457/14.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон за 2016г. за периода 11.04.2016г. -31.12.2016г.  във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щети от тях.

 

Заповед №456/14.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се определя пожароопасен сезон в горските масиви  на Община град Добрич за времето от 11.04.2016г.  до 31.10.2016г. и въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през сезона.

 

Заповед №413/07.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда организирането на базар "Великден" на площад "Свобода" за периода от 15.04.2016г. до 02.05.2016г. включително.

 

Заповед №410/06.04.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Фиат" с рег. № ТХ65 44 Т в жк "Дружба", до блок №11, собственик Красимир Димитров Русев.

 

Заповед №367/28.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Форд" с рег. №-ВТ9942ВС по ул. "Кирил и Методий" №26 собственик - Невен Илиев Антимов.

 

Заповед №349/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Рено" с рег. №-ТХ 68 50 НХ по бул. "Трети март" №12 собственик -Валентин Енчев Белчев.

 

Заповед №350/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Пежо" с рег. №-ТХ 3448 АХ, по бул. "Трети март" №12,собственик -Пламен Атанасов Петков.

 

Заповед №351/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка  "Ауди", с рег. №-ТХ 99 10 КХ, по бул. "Трети март" №14, собственик -Георги Стоев Георгиев.

 

Заповед №352/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка "Лада", с рег. №-ТХ 24 47 АХ,  по бул. "Трети март" №12 собственик -Първан Христов Ангелов.

 

Заповед №353/23.03.2016г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка  "Мазда", с рег. №-ТХ 84 55 ХА, по бул. "Трети март" №12 собственик -Евгени Петков Пашов.

 

Заповед 280/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Форд "Мондео" с рег.№ ТХ 6531 НХ по бул. Трети март 40, собственост на Станил Костадинов Лазаров.

 

Заповед 279/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Ауди с рег.№ няма по ул. Сан Стефано 8, собственик - неизвестен.

 

Заповед 278/08.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на МПС марка Крайслер с рег.№ ТХ 2361 ХА по бул. Трети март 4, собственост на Милица Владимирова Демирева.

 

Заповед 176/17.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно организиране на базар "8 март 2016" и регламент за участие.

 

Заповед 110/02.02.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно провеждане на базар Мартеници 2016; Регламент; Чертеж на търговското съоръжение;

 

Заповед 65/26.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за цепенето на дърва за огрев да се извършва в жилищни помещения, тавани, тераси и общи части на сградите в режим на етажна собственост както и забрана изхвърлянето на пепел, сгурия и горящи отпадъци в съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 

Заповед 61/25.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места - сгради публична и частна общинска собственост, както и на определени открити обществени места на територията на Община град Добрич.

 

Заповед 50/19.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно предотвратяване и недопускане на инциденти от ледени блокове и висулки на имоти на територията на Община град Добрич

 

Заповед 39/18.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно създалата се усложнена метеорологична обстановка и необходимост всички граждани да проявят отговорност и активност за почистване на прилежащите им площи и преместят автомобилите за да може да се почисти от служителите на .А.С.А. България ЕООД.

 

Заповед 38/18.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, относно обявяване на дните 18,19 и 20 януари 2016 г. за неучебни за всички училища на територията на град Добрич.

 

Заповед 37/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка Мазда с рег.№ ТХ 7565 ХВ по ул.Г.Кирков до парокотелно.

 

Заповед 36/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка Пежо 405 с рег.№ ТХ 3414 РХ по ул.Вардар 1 вх.Г.

 

Заповед 35/15.01.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, съгласно която се нарежда да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС марка форд с рег.№ ТХ 4454 ВХ по ул.Цар Петър №2.