Заповеди на Кмета 2013 г.

A A A

Заповед на Кмета 1159/04.12.2013 г., относно промяна местоположението на Коледен и Новогодишен базар 2013 г.

Заповед на Кмета 1012/01.11.2013 г., относно недопускането на пожари на територията на Община град Добрич и намаляване до минимум на вредни последствия и щети от пожари

Заповед на Кмета 998/31.10.2013 г., относно организиране на Коледен и Новогодишен базар 2013 г.

Заповед на Кмета 997/31.10.2013 г., относно определяне на границите на територията на Община град Добрич, в които е организирано събиране и извозване на битови отпадъци (Приложение 1, Приложение 2)

Заповед на Кмета 878/01.10.2013 г., относно подготовката на Община град Добрич за работа в зимни условия за зимен сезон 2013-2014

Заповед на Кмета 851/24.09.2013 г., относно обявяване на 25 септември 2013 г. за неучебен ден на територията на Община град Добрич

Заповед на Кмета 840/18.09.2013 г., относно възстановяване на уличните и тротоарни настилки след прокопаване

Заповед на Кмета 796/30.08.2013 г., относно забрана движението и зареждането на търговски обекти с МПС на територията на АЕМО "Стария Добрич"

Заповед на Кмета 564/17.06.2013 г., относно въвеждане на денонощно дежурство през противопожарния сезон на 2013 за периода 15.04.2013 - 30.10.2013 г.

Заповед на Кмета 469/17.05.2013 г., относно определяне на ден за тренировка за честване на 2 юни - Деня на Ботев и загиналите за свобода на България

Заповед на Кмета 423/08.05.2013 г., относно забрана за провеждането на масови прояви в предизборния ден и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места

Заповед на Кмета 401/22.04.2013 г., относно осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горския фонд на Община град Добрич

Заповед на Кмета 335/05.04.2013 г., относно организиране на базар "Великден"

Заповед на Кмета 342/08.04.2013 г., относно определяне на маршрутите на движение на селскостопански животни на територията на Община град Добрич

Заповед на Кмета 224/28.02.2013 г., относно безплатно предоставяне на персонален идентификационен код ПИН на граждани и юридически лица за достъп до данъчната им сметка

Заповед на Кмета 164/15.02.2013 г., относно отмяна на Заповед 32/15.01.2013 г. за определяне на маршрут за придвижване на селскостопански животни на територията на кв. Рилци

Заповед на Кмета 66/23.01.2013 г., относно актуализация на размера на таксите за детски ясли и градини на територията на Община град Добрич

Заповед на Кмета 32/15.01.2013 г., относно определяне на маршрут за придвижване на селскостопански животни на територията на кв. Рилци

Заповед на Кмета 31/15.01.2013 г., относно определяне на места на територията на Община град Добрич за разполагане на рекламни табла, афишарки и оградни пространства, за поставяне на афиши, реклами, некролози и др.