Записване за приемни дни на Кмет, Заместник кметове, Председател на ОбС и Гл.Архитект

A A A

Заяви Е-услуга


Заяви услуга без електронен подпис

Записването може да се осъществи по следните начини:

 - на място: в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на работно място №4 "Предложения, жалби"

 - по телефона: 600 - 395 или чрез централа 600 - 001 вътр.233

 - по интернет:  чрез заявяване на тази електронна услуга

 

14:00:26, 11 Юли 2023