Записване за приемен ден на ръководството

A A A

За записване за приемен ден на ръководството, моля попълнете приложения формуляр!

З А П И С В А Н Е
за приемен ден на ръководството

Моля, опишете подробно целта на посещението Ви!

Имате ли заведена преписка по въпроса в Общината?

Моля, въведете Вашите данни:


За контакти:


На посочения от Вас телефон или e-mail адрес за контакт ще бъдете уведомени за резултата от записването си!

За контакти: [email protected]