Търг №3/14.09.2023г. на ОП "Паркинги и пазари"

A A A

О Б Я В А

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решениe № 45-13 / 28.02.2023 г.,    на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.09.2023 г. от 13:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост:

 

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ кв. м.

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Щанд № 1 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

  21.40

 

300.03

 

  900.09

 

5 г.

2.

Щанд № 2 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

 21,34

 

299.19

 

  897.57

 

5 г.

 

3.

Щанд № 3  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

 28,38

 

397.89

 

1193.67

 

5 г.

4.

Щанд № 4 и Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от Щанд № 4 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

 

 31,11

 

 

436.16

 

 

1308.48

 

 

5 г.

5.

Щанд № 5  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

 20,41

 

286.15

 

858.45

 

5 г.

6.

Павилион № 12 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

12,00

 

168.24

 

504.72

 

5 г.

7.

Санитарен възел по схемата за разполагане на Център за базарна търговия, за търговска дейност

 

16.04

 

34.97

 

104.91

 

5 г.

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място  „ Общинска собственост “ в  Центъра за услуги и информация в  Община град  Добрич от  29.08.2023 г. до 17:00 часа на 12.09.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 29.08.2023 г. до 12.09.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 12.09.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка IBAN: BG 87UNCR 70003325376560  BIC: UNCRBGSF  Уникредит Булбанк,  ул.“ България“ № 3 гр. Добрич.

 

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 413 – Георги Георгиев - директор на ОП „Паркинги и пазари“ и тел. 0893 391 400 – Галина Ташева  - специалист в ОП „Паркинги и пазари“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувана на: 28 Август 2023 16:18:52
Свали в pdf