Търг № 1- 09.05.24г. на ОП "Паркинги и пазари"

A A A

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 21, чл. 73 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 09.05.2024 г. от 13:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост:

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ

кв. м.

 

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17.05

 

   261.72

 

   785.16

 

  5 г.

2.

Магазин № 3 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34.20

 

   524.97

 

 1574.91

 

  5 г.

3.

Магазин № 5 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34.20

 

   524.97

 

 1574.91

 

  5 г.

4.

Магазин № 11 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17.05

 

   261.72

 

  785.16

 

  5 г.

5.

Павилион № 1 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13.75

 

   211.06

 

  633.18

 

  5 г.

6.

 

Павилион № 8 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

6.25

 

     95.94

 

  287.82

 

  5 г.

7.

Павилион № 9 по схемата за разполагане на Централния кооперативен пазар, за търговска дейност

 

6.25

 

     95.94

 

  287.82

 

  5 г.

8.

Магазин № 1 по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев“, за търговска дейност

 

27.96

  

   183.14

 

   549.42

 

  5 г.

9.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев“, за търговска дейност

 

21.60

   

   141.48

 

  424.44

 

  5 г.

 

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от  22.04.2024 г. до 17:00 часа на  07.05.2024 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 22.04.2024 г. до 07.05.2024 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на  07.05.2024 г. по сметка на IBAN: BG 87 UNCR70003325376560,  BIC: UNCRBGSF „ УниКредит Булбанк“ АД,  клон град  Добрич, ул. „ България“ № 3.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 413 –  инж. Георги Георгиев - директор на ОП „Паркинги и пазари“ и тел. 0893 391 400 – Галина Ташева  - специалист в ОП „Паркинги и пазари“.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Публикувана на: 19 Април 2024 14:40:15
Свали в pdf