Владимир Трендафилов - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

A A A

Владимир Трендафилов - Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия Владимир Георгиев Трендафилов
Семейно положение женен, с две деца
2. Образование, специалност

Висше, магистър по специалност „Стопанско управление“

Магистър по артмениджмънт и управление на културни институции и творчески индустрии /в ход/

3. Професионална  кариера

 

Организатор маркетинг ДТ „Йордан Йовков“

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Русенски университет „Ангел Кънчев/

Актьор ДТ „Йордан Йовков“ /2015 – в ход/

4. Допълнителна квалификация

 

 Следдипломна специализация „Сътрудник по

 трансгранични отношения“ – “Academy of

 Economics Bucharest“ и РУ „Ангел Кънчев“ –

 Русе

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

е-адрес:

 

9300 град Добрич, ул. България 12

058/601 206

058/602 855

[email protected]