Уведомяване на общината за заверена заповедна книга на строеж, съгласно чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

A A A

Необходими документи:

- Заявление в свободен текст;

Срок: веднага

Цена: безплатно

14:41:39, 1 Април 2024