Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Заявление по образец - отбелязва се точка Г

- Разрешение за строеж в оригинал

Срок на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 50 % от стойността на първоначалното разрешение за строеж

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

Файлове:

13:31:42, 1 Април 2024