Учебни и детски заведения

Образователната мрежа на територията на град Добрич в началото на учебната 2022/2023 г. включва 11 детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 5 средни училища, 2 профилирани и 6 професионални гимназии, cпортно училище, ЦСОП "П.Берон", 3 частни училища, ЦПЛР - Ученическо общежитие, Общински младежки център "Захари Стоянов".

В детските градини през учебната 2022/2023 г. се обучават, възпитават и социализират 2202 деца.

Броят на учениците в основните училища и обединеното училище е 1775.

В пет средни училища, спортно училище и две профилирани гимназии се обучават 4711 ученика. Профилите в тези училища са: хуманитарен, природо-математически, чуждоезиков и технологичен. Застъпени са и профили в областта на музиката, изобразителното изкуство и спорта.

При пазарните условия професионалното образование в общината се реализира в 6 професионални гимназии, разположени в различни райони на града. В тях през учебната 2022/2023 година се обучават 1776 ученика. Всяко професионално училище притежава самостоятелна сграда и база за практическо обучение. Частните училища на територията на гр.Добрич са 3 с общ брой 298 ученика.