Промяна на общинска транспортна схема в сила от 21.12.2022 г.

A A A