Транспортна система

A A A

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона и останалите части на България. Територията на региона е разделена от шосейни пътища - към черноморското крайбрежие‚ Румъния и международните пътища за Полша‚ Украйна и Русия.

Пътища от републиканската пътна мрежа:
  • Второкласен път II-97: Околовръстен път на гр. Добрич;
  • Второкласен път II-29: Варна - ГКПП Кардам;
  • Второкласен път II-27: Шумен - Балчик;
  • Второкласен път II-71: Силистра - Албена.

Общински пътища:

DOB1071 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ.( Добрич - Добричка ) - Дончево - Опанец - ДрагановоDOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1081 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена – ДобричDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – ДобричDOB1084 - / ІІ - 97,ок.п. Добрич / промишлена зона Север – ДобричDOB1085 - / DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона ЗападDOB2070 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – ВрачанциDOB2114 - / DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ.( Добричка - Добрич ) – ДобричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

DOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

През 2010г. със средства от ОПРР бяха преасфалтирани следните участъци: DOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – ДобричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан АспарухDOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

Уличната мрежа
на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулационните планове и теренните дадености, като в основната си част е радиално-кръгова, с елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около града има изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в града поема прекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км, класифицирана както следва:

  • ІІ клас градски магистрали - 21.60 км
  • ІІІ клас районни артерии - 19.80 км
  • ІV клас главни улици - 18.60 км

Уличната мрежа на града е силно амортизирана и не прави изключение от общото състояние на улиците в останалите градове от страната.

Осъзнавайки факта, че ежегодното изкърпване на настилката е само временно решаване на проблема, Общинска администрация прилага комплексен подход за цялостното и поетапно преасфалтиране на уличната мрежа. Преасфалтират се улици, на които вече е подменена подземната инфраструктура.

Само за периода 2007-2011 в изпълнение на Програмата за възстановяване и реконструкция на уличната мрежа е положена 31 537 кв.м. асфалтова настилка по улиците на града. След рехабилитация на водопроводи са преасфалтирани улиците: Белмекен”, „Елисейна”, „Асен Златаров”, „Осми март” – II етап, „Кузман Христов”, „Бузлуджа”, „Кубадин” , „Ген. Гурко”; „Батак”; „Славянска”; „Димитър Списаревски”, „Хан Кардам”, „Софроний Врачански”, „Хр.Ботев” – от бул. „Русия” до ул. „Агл.поляна”; „Вардар” – от бул. „Русия” до ул. „Ген. „Скобелев”, „Климент Охридски” – в участъка от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември” и ул. „Дунав” /от ул. „Волга” до магазин „Кауфланд”/, бул. „25-ти септември”/от ул. „Войвода Димитър Калъчлията” до път II-97/, ул. „Поп Богомил”, ул. „Калиакра” /от ул. „Поп Богомил” до път II-97/ и др.

Започна и поетапното възстановяване на автоспирките на територията на града, като до момента са реконструирани 29 от тях.

В изпълнение на утвърдения „Генерален план за организация на движението в ЦГЧ” и приетата в тази връзка „Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич” през 2010г. беше въведена зона за платено паркиране „Синя зона” с общо 579 паркоместа, 41 от които за хора с увреждания.

Непрекъснато нарастващия брой на автомобилите в града, големите задръствания, невъзможността за бързо и безпроблемно предвижване са само някой от проблемите, решение на които общинска администрация трябваше да намери в най-кратки срокове. Един от начините за решаване на гореизброените проблеми е изграждането на кръстовища с кръгово движение. В тази връзка през 2012г. на едно от най-натоварените кръстовища на територията на града, това на улиците „Цар Петър” и „Васил Левски”, беше изградено и функционира кръстовище с кръгово движение. През 2015г. е изградено и още едно на кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Батак”.

Последна актуализация: 31 Януари 2018г.