Телефонен и е-указател

A A A

 

 

 

 

 

 

 

Телефонна централа

058600001

058600002

058600003

058600004

Факс

058600166

„Зелен" телефон

058604573

Горещ телефон за сигнали за корупция в общинска администрация

058604555

Оперативен дежурен към Община град Добрич -денонощно

058602724

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

e-mail

вътрешен

директен

Председател ОбС

[email protected]

в.202

058600406

Гл. специалисти

 

в.231

058600406

  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

e-mail

вътрешен

директен

Кмет

[email protected]

[email protected]

в.215

058601203

Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

[email protected]

в.205

058601205

Зам.-кмет "Устройство на територията"

[email protected]

в.203

058601204

Зам.-кмет "Стратегическо развитие и икономика"

[email protected]

в.205

058601208

Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

[email protected]

в.203

058601206

Секретар на Община град Добрич

[email protected]

в.205

058601205


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА"

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

 

e-mail

вътрешен

директен

началник

[email protected]

в.274

058600055

Гл. архитект

[email protected]

в.243

058601442

гл. експерт; гл. специалист

 

в.274

058600055

"Архитектура и строителство"

     

гл. специалисти

 

в.204 в.223

058600040

"Контрол по строителството"

     

гл. специалисти

 

в.244

058600715

"Технически архив"

 

в.242

058600055

"Кадастър и регулация"

     

експерти

 

в.264

058600715

гл. специалисти /чертожници/

 

в.245

058600715

 

ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА"

 

e-mail

вътрешен

директен

началник

[email protected]

в.207

058600705

гл. експерти-ВиК; Газификация; гл. експерт - ел. част

 

в.247

058601209

гл. експерти - Инвестиционна политика

 

в.239

058601209

гл. експерти - Проекти

 

в.254

058600705

Екоинспектори

 

в.249

058604573

058601207

"Озеленяване и опазване на околната среда"

     

гл. експерти

 

в.211

058601207


ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

e-mail

вътрешен

директен

директор

[email protected]

в.251

058600163

гл. експерт - търгове

 

в.253

058600030

гл. специалисти - наеми

 

в.246

058600030

"Жилищно настаняване"

     

гл. експерти

 

в. 218 и

в. 224

058600001

 

ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ИКОНОМИКА"

 

e-mail

вътрешен

директен

директор

[email protected]

в.272

058600050

експерти - програми и проекти

 

в.229

058600050

експерти - транспорт

 

в.209

058600050

инспектори - търговия

 

в.252

058600050

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

 

e-mail

вътрешен

директен

директор

 

в.278

058600020

гл. счетоводител

[email protected]

в.278

058600020

финансови контрольори

 

в.267

058600020

човешки ресурси; РЗ

 

в.216

058601605

счетоводство

 

в.275

058601605

касиер

 

в.276

058601605

Звено „Вътрешен одит"

     

ръководител

[email protected]

в.277

058601508

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
ул. Независимост 7 ет.3

 

e-mail

директен

директор

[email protected]

058603168

инспектори

[email protected]

058603196

каса

 

058602314

 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

e-mail

вътрешен

директен

директор

 

в.222

058600702

гл. юрисконсулт

[email protected]

в.238

058600702

архив

 

в.200

058600001

началник отдел "Канцелария и административно обслужване"

[email protected]

в.236

058600316

връзки с обществеността

[email protected]

в.258

058600416

началник отдел - Правно обслужване и обществени поръчки

[email protected]

в.213

058600162

гл. експерт Обществени поръчки

[email protected]

в.241

058600050

гл. експерт - ОМП, ЗНБА и ССИ

 

в.226

058600164

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" 
ул. Независимост 7 ет. 8

 

e-mail

директен

директор

[email protected]

058602146

направление
"Образование и култура"
ул. Независимост 7 ет. 8

   
     

експерти - образование

 

058603325

експерти - култура

 

058605458

направление 
"Здравеопазване и социална политика"
ул. Независимост 7 ет. 7

 

[email protected]

 

гл. експерт „Здравеопазване“

гл. експерт „Училищно здравеопазване“

 

058605301

058603157

гл. експерт „Социални дейности“

МКБППМН

ОБСНВ и ПИЦ

 

058602017

058602576

058600577

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
ул. Любен Каравелов 6

 

e-mail

директен

директор

[email protected]

058603416

експерти

 

058603419

архив

 

058602381


 ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 058 600 395

 

e-mail

вътрешен

директен

началник отдел ЦУИ

[email protected]

в.235

058600395

Работно място
"Икономическо развитие и европейски фондове"

[email protected]

в.257

058600001

Работно място "Общинска собственост"

[email protected]

в.220

058600001

Работно място
"Предложения, сигнали"
Отговорно звено за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация

[email protected]

[email protected]

в.233

058600395

Работно място
"Жилищно настаняване"

[email protected]

в. 224

058600001

Работно място
"Устройство на територията" (Кадастър)

[email protected]

в.240

058600001

Работно място
"Устройство на територията" (Архитектура, Ген.план)

architectura@dobrich.bg

в.268

058600001

Работно място "Каса"

 

в.262

058600001

Работно място "Деловодство"

[email protected]

в.265

058600395

Работно място "Информация"

 

в.261

058600395

 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

e-mail

директен

Общинско предприятие "Обреден дом"
ул. Адриана Будевска 1

   

директор

[email protected]

058602847

Организатор радостни обреди

 

058602847

Организатор тъжни обреди

 

058604404

Общинско предприятие
"Устойчиви дейности и проекти"
ул. Георги Измирлиев 14

 

058604120

директор

[email protected]

058604120
058600245

Общинско предприятие
„Паркинги и пазари"
пл. Македония №14

   

директор

[email protected]

058602975

Общинско предприятие
„Спортни имоти"
бул. 25-ти септември 10

   

директор

[email protected]

058604405

Общинско предприятие
„Център за защита на природата и животните"
ул. Никола Петков

   

директор

[email protected]

[email protected]

058602850

Общинско предприятие

"Комуналстрой"

ул. Генерал Киселов 1 ет. 6

   

директор

[email protected]

058602578

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

 

директен

Военен отдел

 

ст. експерт "ВО"

058605303