Телефонен и е-указател

A A A

Код за избиране на гр. Добрич   
Телефонна централа

058 600 001

058 600 002

058 600 003

058 600 004

Факс

058 600 166

„Зелен" телефон

058 604 573

Горещ телефон за сигнали за корупция в общинска администрация

058 604 555

Оперативен дежурен към Община град Добрич -денонощно

058 602 724

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

e-mail

вътрешен

директен

Председател ОбС

[email protected]

в.202

058 600 406

Гл.специалисти

 

в.231

058 600 406

  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

e-mail

вътрешен

директен

Кмет

[email protected]

[email protected]

в.215

058 601 203

Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

[email protected]

в.205

058 601 205

Зам.-кмет "Устройство на територията"

[email protected]

в.203

058 601 204

Зам.-кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"

[email protected]

в.205

058 601 208

Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

[email protected]

в.203

058 601 206

Секретар на Община град Добрич

[email protected]

в.205

058 601 205

 

ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ "

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.274

058 600 055

Гл. архитект

[email protected]

в.243

058 601 442

Гл.експерт; Гл.специалист

 

в.274

058 600-055

"Архитектура и строителство"

     

Гл.специалисти

 

в.204 в.223

058 600 040

"Контрол по строителството"

     

Гл.специалисти

 

в.244

058 600 715

"Технически архив"

 

в.242

058 600 055

"Кадастър и регулация"

     

Експерти

 

в.264

058 600 715

Гл.специалисти /чертожници/

 

в.245

058 600 715

 

ДИРЕКЦИЯ "ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.207

058 600 705

Гл.експерти-ВиК; Газификация; Гл.експерт - Ел.част

 

в.247

058 601 209

Гл.експерти - Инвестиционна политика

 

в.239

058 601 209

Гл.експерти - Проекти

 

в.254

058 600 705

Екоинспектори

 

в.249

058 604573

058 601207

"Озеленяване и опазване на околната среда"

   

 

Гл.експерти

 

в.211

058 601 207


ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.251

058 600 163

Гл.експерт - търгове

 

в.253

058 600 030

Гл.специалисти - наеми

 

в.246

058 600 030

"Жилищно настаняване"

     

Гл.експерти

 

в. 218 и в. 224

058 600 001

 

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.272

058 600  050

Началник отдел - Обществени поръчки

[email protected] в.213

058 600 162

Началник отдел – Икономическо развитие и европейски фондове

[email protected] в. 213

058 600 162

Гл.експерт Обществени поръчки [email protected] в.241 058 600 050
Експерти - програми и проекти   в.229 058 600 050

Експерти - транспорт

 

в.209

058 600 050

Инспектори - търговия

 

в.252

058 600 050

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.278

058 600 020

Гл. счетоводител

[email protected]

в.278

058 600 020

Финансови контрольори

 

в.267

058 600 020

"Човешки ресурси";РЗ

 

в.216

058 601 605

Счетоводство

 

в.275

058 601 605

Касиер

 

в.276

058 601 605

Звено „Вътрешен одит"

     

Ръководител

[email protected]

в.277

058 601 508

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
ул. Независимост 7 ет.3

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

603 168

Инспектори

   

603 196

Каса

   

602 314

 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

 

в.222

058 600 702

Гл. юрисконсулт

[email protected]

в.238

058 600 702

Архив

 

в.200

058 600 001

Началник отдел "Канцелария и административно обслужване"

[email protected]

в.236

058 600 316

Връзки с обществеността

[email protected]

в.258

058 600 416

Гл. експерт - ОМП, ЗНБА и ССИ

v_dimov@dobrich.bg

в.226

058 600 164

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" 
ул. Независимост 7 ет. 8

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

058 602-146

направление
"Образование и култура"
ул. Независимост 7 ет. 8

     

 

   

 

Експерти - образование

   

058 603 325

Експерти - култура

   

058 605 458

направление 
"Здравеопазване и социална политика"
ул. Независимост 7 ет. 7

 

[email protected]

   

Гл.експерт здравеопазване

Гл. експерт училищно здравеопазване

   

058 605 301

058 603 157

Гл. експерт социални дейности

МКБППМН

ОБСНВ и ПИЦ

   

058 602017

058 602576

058 600577

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
ул. Любен Каравелов 6

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

058 603 416

Експерти

   

058 603 419

Архив

   

058 602 381


 ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 600-395

 

e-mail

вътрешен

директен

Началник отдел ЦУИ

[email protected]

в.235

058 600 395

Работно място
"Икономическо развитие и европейски фондове"

[email protected]

в.257

058 600 001

Работно място "Общинска собственост"

[email protected]

в.220

058 600 001

Работно място
"Предложения, сигнали"
Отговорно звено за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация

[email protected]

[email protected]

в.233

058 600-395

Работно място
"Жилищно настаняване"

[email protected]

в. 224

058 600 001

Работно място
"Устройство на територията" (Кадастър)

[email protected]

в.240

058 600 001

Работно място
"Устройство на територията" (Архитектура, Ген.план)

architectura@dobrich.bg

в.268

058 600-001

Работно място "Каса"

 

в.262

058 600 001

Работно място "Деловодство"

[email protected]

в.265

058 600 395

Работно място "Информация"

 

в.261

058 600 395

 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

e-mail

вътрешен

директен

Общинско предприятие "Обреден дом"
ул. Адриана Будевска 1

     

Директор

[email protected]

 

058  602 847

Организатор радостни обреди

   

058 602 847

Организатор тъжни обреди

   

058 604 404

Общинско предприятие
"Устойчиви дейности и проекти"
ул. Георги Измирлиев 14

   

058 604 120

Директор

[email protected]

 

058 604 120
058 600 245

Общинско предприятие
„Общински пазари"
пл. Македония №14

     

Директор

[email protected]

 

058 602 975

Общинско предприятие
„Спортни имоти"
бул. 25-ти септември 10

     

Директор

[email protected]

 

058 604 405

Общинско предприятие
„Център за защита на природата и животните"
ул. Никола Петков

     

Директор

[email protected]

[email protected]

 

058 602 850

 

 

e-mail

вътрешен

директен

Военен отдел

     

ст.експерт "ВО"

   

058 605 303