Телефонен и е-указател

A A A

 


Телефонна централа

058 600 001

058 600 002

058 600 003

058 600 004

Факс

058 600 166

„Зелен" телефон

058 604 573

Горещ телефон за сигнали за корупция в общинска администрация

058 604 555

Оперативен дежурен към Община град Добрич -денонощно

058 602 724

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

e-mail

вътрешен

директен

Председател ОбС

[email protected]

в.202

058 600 406

Гл.специалисти

 

в.231

058 600 406

  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

e-mail

вътрешен

директен

Кмет

[email protected]

[email protected]

в.215

058 601 203

Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

 

в.205

058 601 205

Зам.-кмет "Устройство на територията"

[email protected]

в.203

058 601 204

Зам.-кмет "Стратегическо развитие и икономика"

[email protected]

в.205

058 601 208

Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

[email protected]

в.203

058 601 206

Секретар на Община град Добрич

[email protected]

в.205

058 601 205


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА"

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Началник

[email protected]

в.274

058 600 055

Гл. архитект

[email protected]

в.243

058 601 442

Гл.експерт; Гл.специалист

 

в.274

058 600-055

"Архитектура и строителство"

     

Гл.специалисти

 

в.204 в.223

058 600 040

"Контрол по строителството"

     

Гл.специалисти

 

в.244

058 600 715

"Технически архив"

 

в.242

058 600 055

"Кадастър и регулация"

     

Експерти

 

в.264

058 600 715

Гл.специалисти /чертожници/

 

в.245

058 600 715

 

ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА"

 

e-mail

вътрешен

директен

Началник

[email protected]

в.207

058 600 705

Гл.експерти-ВиК; Газификация; Гл.експерт - Ел.част

 

в.247

058 601 209

Гл.експерти - Инвестиционна политика

 

в.239

058 601 209

Гл.експерти - Проекти

 

в.254

058 600 705

Екоинспектори

 

в.249

058 604573

058 601207

"Озеленяване и опазване на околната среда"

   

 

Гл.експерти

 

в.211

058 601 207


ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.251

058 600 163

Гл.експерт - търгове

 

в.253

058 600 030

Гл.специалисти - наеми

 

в.246

058 600 030

"Жилищно настаняване"

     

Гл.експерти

 

в. 218 и в. 224

058 600 001

 

ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ИКОНОМИКА"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

в.272

058 600  050

Експерти - програми и проекти   в.229 058 600 050

Експерти - транспорт

 

в.209

058 600 050

Инспектори - търговия

 

в.252

058 600 050

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

 

в.278

058 600 020

Гл. счетоводител

[email protected]

в.278

058 600 020

Финансови контрольори

 

в.267

058 600 020

"Човешки ресурси";РЗ

 

в.216

058 601 605

Счетоводство

 

в.275

058 601 605

Касиер

 

в.276

058 601 605

Звено „Вътрешен одит"

     

Ръководител

[email protected]

в.277

058 601 508

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
ул. Независимост 7 ет.3

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

058 603 168

Инспектори

[email protected]  

058 603 196

Каса

   

058 602 314

 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

 

в.222

058 600 702

Гл. юрисконсулт

[email protected]

в.238

058 600 702

Архив

 

в.200

058 600 001

Началник отдел "Канцелария и административно обслужване"

[email protected]

в.236

058 600 316

Връзки с обществеността

[email protected]

в.258

058 600 416

Началник отдел - Правно обслужване и обществени поръчки

[email protected]

в.213

058 600 162

Гл.експерт Обществени поръчки [email protected] в.241 058 600 050

Гл. експерт - ОМП, ЗНБА и ССИ

 

в.226

058 600 164

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" 
ул. Независимост 7 ет. 8

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

058 602-146

направление
"Образование и култура"
ул. Независимост 7 ет. 8

     

 

   

 

Експерти - образование

   

058 603 325

Експерти - култура

   

058 605 458

направление 
"Здравеопазване и социална политика"
ул. Независимост 7 ет. 7

 

[email protected]

   

Гл.експерт здравеопазване

Гл. експерт училищно здравеопазване

   

058 605 301

058 603 157

Гл. експерт социални дейности

МКБППМН

ОБСНВ и ПИЦ

   

058 602017

058 602576

058 600577

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
ул. Любен Каравелов 6

 

e-mail

вътрешен

директен

Директор

[email protected]

 

058 603 416

Експерти

   

058 603 419

Архив

   

058 602 381


 ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 058 600 395

 

e-mail

вътрешен

директен

Началник отдел ЦУИ

[email protected]

в.235

058 600 395

Работно място
"Икономическо развитие и европейски фондове"

[email protected]

в.257

058 600 001

Работно място "Общинска собственост"

[email protected]

в.220

058 600 001

Работно място
"Предложения, сигнали"
Отговорно звено за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация

[email protected]

[email protected]

в.233

058 600-395

Работно място
"Жилищно настаняване"

[email protected]

в. 224

058 600 001

Работно място
"Устройство на територията" (Кадастър)

[email protected]

в.240

058 600 001

Работно място
"Устройство на територията" (Архитектура, Ген.план)

architectura@dobrich.bg

в.268

058 600-001

Работно място "Каса"

 

в.262

058 600 001

Работно място "Деловодство"

[email protected]

в.265

058 600 395

Работно място "Информация"

 

в.261

058 600 395

 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

e-mail

вътрешен

директен

Общинско предприятие "Обреден дом"
ул. Адриана Будевска 1

     

Директор

[email protected]

 

058  602 847

Организатор радостни обреди

   

058 602 847

Организатор тъжни обреди

   

058 604 404

Общинско предприятие
"Устойчиви дейности и проекти"
ул. Георги Измирлиев 14

   

058 604 120

Директор

[email protected]

 

058 604 120
058 600 245

Общинско предприятие
„Паркинги и пазари"
пл. Македония №14

     

Директор

[email protected]

 

058 602 975

Общинско предприятие
„Спортни имоти"
бул. 25-ти септември 10

     

Директор

[email protected]

 

058 604 405

Общинско предприятие
„Център за защита на природата и животните"
ул. Никола Петков

     

Директор

[email protected]

[email protected]

 

058 602 850

Общинско предприятие

"Комуналстрой"

ул. Генерал Киселов 1 ет. 6

     
Директор [email protected]   058 602 578

 

 

e-mail

вътрешен

директен

Военен отдел

     

ст.експерт "ВО"

   

058 605 303