Шофьор в Домашен социален патронаж

A A A

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Шофьор“

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Социални услуги, свързани с доставка на храна;

1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на безопасен транспорт;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изисквания;

1.5. Години професионален опит: над две години;

1.6. Допълнителни изисквания: свидетелство за управление на МПС категория „В“, умения за работа при стресови ситуации и при високо натоварване, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания.

  1. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

2.5. Копие на свидетелство за управление на МПС.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж с адрес: кв. ”Лозята”, ул. „Първи път“ №2, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа

Лица за контакти: Боряна Костадинова – Георгиева

Телефон за контакти: 058/601686, 0882401855

4.Срок за подаване на документите: до 13:30 ч. на 27.09.2023 г.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в приемната на Домашен социален патронаж с адрес: ул. ”Любен Каравелов” №6 (Клуб на пенсионера „Димят“).

Последна промяна: 13:54:34, 18 Септември 2023
Свали в pdf