Санитар в КСУПЛДУ - Защитени жилища

A A A

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“

Защитени жилища за лица с умствена изостаналост обявява свободно работно място за длъжността „ Санитар „

 1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност - социални услуги за лица с увреждания;

1.2. Цел на длъжността – Поддържане на хигиената във всички помещения и прилежащи площи на Защитени жилища. Оказване на помощ при затруднения в самообслужването на потребителите в ЗЖЛУИ.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието- общообразователна.

1.5. Години професионален опит - професионалният опит в сферата на социалните услуги е предимство;

1.6. Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания. 

2.Необходими документи за кандидатстване:

 2.1. Заявление за участие(свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен,  допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 

3.Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „ Палитра „, ул. „ Суха река „ №37, всеки делничен ден от 800 до 1200часа.

Лице за контакти : 1. Албена Донева – Директор КСУПЛДУ – ЗЖЛУИ - тел. 0884 311 448

2. Даниела Димитрова – Ръководител звено ЗЖЛУИ – тел. : 0889 171 755

 4. Срок за подаване на документите: от 13.05. 2024г. до 17.05.2024 год. включително.

 5. Етапи:

 5.1. Подбор на документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя, със срок за изпитване до 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността на място в социалното заведение.

 

Последна промяна: 11:13:48, 10 Май 2024
Свали в pdf