„Диспечер, транспортни средства“ в ОП „Паркинги и пазари” град Добрич (до 20.09.2023 г.)

A A A

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич

обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „Диспечер, транспортни средства“

 

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:

- администрира услугите, свързани със зоните за платено паркиране на територията на града.

- следи чрез софтуер и/или мобилно устройство спазването на условията за ползване на „Платените зони за паркиране“ от страна на водачи и/или собственици на МПС.

- комуникира с обектите разпространители на „електронни талони“ за платено паркиране.

- осъществява връзка с екипите, налагащи принудителна административна мярка.

1.2. Кратко описание на длъжността – Приема обаждания от граждани и консултира клиентите по отношение на заплащане на абонаменти и услуги за ползване на платените зони за паркиране. Осъществява връзка със заскобващите и репатриращия екипи. Въвежда и архивира данни от постъпилите „месечен/годишен абонамент по постоянен и настоаящ адрес“, „месечен/годишен абонамент за район“, „месечен/годишен абонамент“ и „месечен/годишен служебен абонамент“.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно.

1.4. Години професионален опит – не е задължителен.

1.5. Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност;

- да познава Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич;

- предимство е владеене на чужди езици;

- умения за самостоятелна работа, както и за работа в екип;

- комуникативност, любезност;

- умения за констатиране и бързо решаване на проблеми;

- дискретност, отговорност, лоялност;

- прецизност и компетентност при изпълнение на трудовите задължения.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите си за кандидатстване лично в Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ на адрес: град Добрич, пл. „Македония“ № 14 (Административна сграда) всеки работен ден от 09,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 17,00 часа.

За контакти: Диян Добрев – тел. 0882 511 209, инж. Георги Георгиев – тел. 0893 391 413

4. Срок за подаване на документите: до 20.09.2023 г. включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на 8-часов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Диспечер, транспортни средства“ на място в администрацията на общинското предприятие.

Последна промяна: 15:17:56, 4 Септември 2023
Свали в pdf