Медицинска сестра в Детска ясла №4 "Щастливо детство" - Филиал 1 (до 29.09.2023 г.)

A A A

Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ – Филиал 1 обявява свободно работно място за длъжността „медицинска сестра” в детска ясла

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността – подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър” .

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „Медицинска сестра”

1.5. Години професионален опит – 1 година професионален опит по специалността/или без професионален опит;

1.6. Допълнителни изисквания - инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №4 „Щастливо детство“, ул. „Л. Каравелов”, № 55, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа.

Тел. за контакти: 058 / 603 706; 0895 52 84 27.

4. Краен срок за подаване на документите - 29.09.2023г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

Публикувана на: 4 Септември 2023 14:45:59
Свали в pdf