Конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 56030 в София (до 14.06.2024 г.)

A A A

Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Със заповед N° ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56030 - София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

  1. Длъжност - Инженер в сектор „Системно и мрежово управление“
  2. Звание - капитан,  старши лейтенант/, лейтенант.
  3. Минимално образование - ОКС „Бакалавър” по специалности „Информатика и компютърни науки“, „ Комуникационна и компютърна техника“
  4. Минимално ниво на достъп до КИ - Секретно.
  5. Специфични изисквания на длъжността - Да придобие класна специалност II клас в срок една година след назначаване на длъжността

Срок за подаване на заявленията до 14.06.2024 г.

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 058/604 205, както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

Последна промяна: 08:45:18, 16 Май 2024
Свали в pdf