Гледач на кучета в дейност Общински приют за безстопанствени животни

A A A

ОП „ Център за защита на природата и животните“ град Добрич

обявява свободно работно място за длъжността Гледач на кучета

в дейност Общински приют за безстопанствени животни (ОПБЖ)

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Общински приют за безстопанствени животни;

1.2. Цел на длъжността: Полагане на грижи за настанените в приюта животни и санитарно-хигиенно поддържане на техните клетки и прилежащата им територия;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна;

1.5. Години професионален опит: 2 ( две) години трудов стаж;

1.6. Допълнителни изисквания:

Предимство:

  1. Курс на обучение за защита и хуманно отношение към животните;
  2. Свидетелство за управление на МПС, категория “В”.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „ Център за защита на природата и животните”, ул. “ Никола Петков“ № 15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 часа.

Лице за контакти:

Администрация на ЦЗПЖ, телефон за контакти: 058 602 850

д-р Михаела Тосева – ръководител ОПБЖ, телефон за контакти: 0886 212 114

4. Срок за подаване на документите: 15.09.2023 година.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ОП „ Център за защита на природата и животните”.

Последна промяна: 08:47:21, 4 Септември 2023
Свали в pdf