Свободни работни места

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (до 03.11.2023 г)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица,…

Шофьор в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Шофьор“   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност: Социални услуги, свързани с доставка на храна; 1.2.…

„Диспечер, транспортни средства“ в ОП „Паркинги и пазари” град Добрич (до 20.09.2023 г.)

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „Диспечер, транспортни средства“     1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност: -…

Младежки работник в Младежки център

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК  по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на…

Социален работник в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник”     Минималните изисквания за заемане на длъжността:   Област на дейност – Социални услуги за възрастни.   Цел…

Вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв (до 27.10.2023 г.)

Обява за вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Със заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г. на министъра…