Свободни работни места

Вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани (до 30.04.2024 г.)

Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 вакантни длъжности  за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:…

„Началник отдел“ на отдел: „Образование и култура“, дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Заповед №244/15.02.2024 година…

„Началник отдел“ на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Заповед №242/15.02.2024 година…

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (до 08.03.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши…

Учител в Детска градина № 32 "Зорница"

Детска градина № 32 „Зорница”, град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител” в детската градина   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност:…

Конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили (до 22.03.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в…

Работник кухня в Детска млечна кухня

Детска млечна кухня обявява свободно работно място за длъжността „ Работник кухня“ на непълно работно време 4 часа 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност –…

”Рехабилитатор” в Дом стари хора

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността ”рехабилитатор” в специализираното заведение.   Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност: социални услуги 1.2. Цел…

Обява за длъжността "Счетоводител, оперативен" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" към дирекция "Хуманитарни дейности

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „счетоводител, оперативен“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към Дирекция „Хуманитарни дейности“ 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1.…

Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Добрич

Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Отдел: “Канцелария и административно обслужване”, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“   Минималните изисквания…

Технолог в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Технолог ”   Минималните изисквания за заемане на длъжността: Област на дейност – Социални услуги за възрастни хора. Цел на длъжността…

Конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции (до 23.02.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Съвместното командване на…

Конкурс за приемане на военна служба във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка (до 01.03.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от състава на Командване за…

Вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв (до 31.10.2024 г.)

Обява за вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс. Със…