Свободни работни места

Секретар ОСНВ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Секретар ОСНВ” в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“ 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност – Подпомага и участва…

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от ВМС (до 03.07.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната…

„Директор“ на дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване” при Община град Добрич

Община град Добрич обявява конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване” при Община град Добрич.

Готвач в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Готвач“   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност:  Социални услуги, свързани с производство на кулинарна продукция за…

Конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 56030 в София (до 14.06.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или…

Медицинска сестра в Детска ясла № 5, "Пролет"

Детска ясла № 5 „ Пролет“ обявява 1 свободно работно място за длъжността медицинска сестра   1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност: Здравеопазване;       1.2.…

Шофьор в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Шофьор“   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност:  Социални услуги, свързани с доставка на храна; 1.2. Цел на…

Санитар в КСУПЛДУ - Защитени жилища

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“ Защитени жилища за лица с умствена изостаналост обявява свободно работно място за длъжността „ Санитар „  1.Минималните изисквания…

Медицинска сестра в Детска ясла №4, Филиал 1

Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ – Филиал 1 обявява свободно работно място за длъжността „медицинска сестра” в детска ясла 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на…

Социален работник в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания Център за социална рехабилитация и интеграция  обявява свободно работно място за длъжността „ Социален работник” 1. Минимални изисквания за…

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в НВУ „Васил Левски“ (до до 23.05.2024 г.)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в НВУ „Васил Левски“…

„Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция” в Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция ” 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност – Социални услуги за…

Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания Център за социална рехабилитация и интеграция  обявява свободно работно място за длъжността „ Социален работник”   1. Минимални изисквания…

Вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв (до 31.10.2024 г.)

Обява за вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс. Със…