Справка и плащане на данъчни задължения

A A A

Данъчни задължения

Плащане на данъчни задължения чрез ePay

Проверка и плащане на задължения чрез Egov

Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация (необходима е регистрация с ел. подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП. Влиза се последователно в следните менюта: "Моето простанство",  "Задължения", "Проверка на задължения за местни данъци и такси" ).