Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

A A A

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет през 2023 г. (Приложение № 11 от Решение № 54-1/19.09.2023 г. на Общински съвет град Добрич)

1Дирекция "Хуманитарни дейности" - "Социални услуги"

2Дирекция "Хуманитарни дейности" - "Здравеопазване"

3Дирекция "Хуманитарни дейности" - "Култура"

4Дирекция "Хуманитарни дейности" - "Образование"

5ПМГ "Иван Вазов"

6СУ "Св.Св. Кирил и Методий"

7СУ "П. Р.Славейков"

8СУ "Любен Каравелов"

9СУ "Димитър Талев"

10СУ "Св. Климент Охридски"

11ОУ "Панайот Волов"

12ЕГ "Гео Милев"

13ОУ "Христо Ботев"

14ОУ "Христо Смирненски"

15ОУ "Стефан Караджа"

16ОУ "Хан Аспарух"

17ОУ "Н. Й. Вапцаров"

18ОбУ "Йордан Йовков"

19СУ "Г. С. Раковски"

20Ученическо общежитие

21Младежки център "Захари Стоянов"

22Регионален исторически музей

23ОП "Устойчиви дейности и проекти"

24Регионална библиотека "Дора Габе"

25Художествена галерия

26Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

27ОП "Спортни имоти"

28ОП "Паркинги и пазари"

29ОП "Обреден дом"

30ОП "Център за защита на природата и животните"

31ОП "Комуналстрой"

32Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов"

33Професионална гимназия по аграрно стопанство

34Детска градина № 8 "Бодра смяна"

35Детска градина № 10 "Слънчице"

36Детска градина № 12 "Щурче"

37Детска градина № 17 "Първи юни"

38Детска градина № 18 "Дора Габе"

39Детска градина № 20 "Радост"

40Детска градина № 23 "Звездица"

41Детска градина № 25 "Весела"

42Детска градина № 26 "Звънче"

43Детска градина № 27 "Славейче"

44Детска градина № 32 "Зорница"