Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

A A A

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет през 2022 г. (Приложение № 11 от Решение № 33-2/26.04.2022 г. на Общински съвет град Добрич)

1 Дирекция "Хуманитарни дейности"
2 ПМГ "Иван Вазов"
3 СУ "Св.Св. Кирил и Методий"
4 СУ "П. Р.Славейков"
5 СУ "Любен Каравелов"
6 СУ "Димитър Талев"
7 СУ "Св. Климент Охридски"
8 ОУ "Панайот Волов"
9 ЕГ "Гео Милев"
10 ОУ "Христо Ботев"
11 ОУ "Христо Смирненски"
12 ОУ "Стефан Караджа"
13 ОУ "Хан Аспарух"
14 ОУ "Н. Й. Вапцаров"
15 ОбУ "Йордан Йовков"
16 СУ "Г. С. Раковски"
17 Ученическо общежитие
18 Общински младежки център
19 Регионален исторически музей
20 ОП "Устойчиви дейности и проекти"
21 Регионална библиотека "Дора Габе"
22 Художествена галерия
23 Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"
24 ОП "Спортни имоти"
25 ОП "Паркинги и пазари"
26 ОП "Обреден дом"
27 ОП "Център за защита на природата и животните"
28 ОП "Комуналстрой"
29 Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов"
30 Професионална гимназия по аграрно стопанство
31 Детска градина № 8 "Бодра смяна"
32 Детска градина № 10 "Слънчице"
33 Детска градина № 12 "Щурче"
34 Детска градина № 17 "Първи юни"
35 Детска градина № 18 "Дора Габе"
36 Детска градина № 20 "Радост"
37 Детска градина № 23 "Звездица"
38 Детска градина № 25 "Весела"
39 Детска градина № 26 "Звънче"
40 Детска градина № 27 "Славейче"
41 Детска градина № 32 "Зорница"