Социални услуги и специализирани институции

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им дейности. От 2002 г. Домът за стари хора се помещава в нова…

Център за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа - 2 е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция…

Комплекс за социални услуги

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите с увреждания, които имат нужда от…

Преходно жилище

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция. Социалната услуга е…

Дневен център за деца с увреждания

Ръководител екип: Елица Иванова Създаден с решение на Общински съвет през 2003 г. с цел оказване подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания.  През 2009 година той е пребазиран и…

Център за социална рехабилитация и интеграция

Разкрит е през 1998 г. с решение на Общински съвет град Добрич. Услугите, които предлага екип от специалисти, подпомагат възможностите за водене на самостоятелен начин на живот на пълнолетни лица с…

Център за обществена подкрепа

ул. "Георги Бенковски" № 12 Управител: Десислава Маринова Телефон : 058 605 472   През 2009 г. разкритият от БЧК Център за социална интеграция, по Проект с Австрийския младежки червен кръст,…

Клубове на пенсионера

На територията на Община град Добрич функционират девет клуба на пенсионера. "Димят" - ул. "Л. Каравелов" № 6 "Калинка Вълчева" - ул. "Л. Каравелов" № 6 "Брацигово" - ул. "Брацигово"…

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

От 05.01.2021г. Община град Добрич, в качеството си на доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за социалните услуги, предоставя нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“…

Механизъм лична помощ

От 01.09.2019г. Община град Добрич изпълнява дейностите по Механизма за лична помощ, съгласно Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, на лица от следните целеви групи:

Превантивно - информационен център

Създаден с цел подпомагане на Общинския съвет по наркотични вещества в изпълнение на общинската политика за борба срещу злоупотребата с наркотичн вещества. Работи в изпълнение на дългосрочна Програма за превенция на…