Заявление на желание от БФК и БК "Добруджа" за безвъзмездно ползване върху част от имот - публична общинска собственост

A A A

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС
бул. "Васил Левски" 75, 1142 София център, София
и БК "ДОБРУДЖА" ГР. ДОБРИЧ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

 

С настоящото писмо бих желал да заявя желанието на БК "Добруджа" за стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост, с площ 276 кв. м., представляващ поземлен имот с идентификатор ...................................., целият с площ от 276 кв. м. - Акт за общинска публична собственост ..... от ..... г. на кмета на община Добрич, вписан в Служба по вписванията, находящ се в гр. Добрич, местност КС "Русалка", на основание чл. 113, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 118 от Закона за физимеско възпитание и спорт. 

Желанието на Българска федерация по бокс е да получи безвъзмездно право на ползване за срок не по-малък от 20 години с цел изграждане на модерна боксова зала със съвременно оборудване, специализирани кондиционна и възстановителна части, с които да се допринесе за развитие на състезателния и масов спорт в град Добрич. 

 

С уважение,

Веселин Марков

Файлове:

Последна промяна: 15:03:59, 28 Август 2023
Свали в pdf