Списък на пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община гр. Добрич за стопанската 2024/2025г.

A A A

Имот с начин на трайно ползване:

Кадастрален идентификатор

Населено място

Категория на земята

Площ /кв.м

Начин на ползване

1

пасище

72624.300.26

землище гр. Добрич

ІV

60 735

за индивидуално ползване

2

пасище

72624.284.74

землище гр. Добрич

ІІІ

12 688

за индивидуално ползване

3

пасище

72624.174.68

землище гр. Добрич

ІV

100 437

за индивидуално ползване

4

пасище

72624.174.67

землище гр. Добрич

ІV

15 144

за индивидуално ползване

5

пасище

72624.328.21

землище гр. Добрич

ІV

89291

за индивидуално ползване

6

пасище

72624.137.22

землище гр. Добрич

ІV

10 942

за общо ползване

7

пасище

72624.201.40

землище гр. Добрич

ІІІ

155 335

за общо ползване

8

пасище

72624.201.41

землище гр. Добрич

ІІІ

58 502

за общо ползване

9

пасище

72624.201.54

землище гр. Добрич

ІІІ

56 753

за общо ползване

10

пасище

72624.289.30

землище гр. Добрич

ІІІ

23 987

за общо ползване

11

пасище

72624.15.147

землище гр. Добрич

ІV

37 475

за общо ползване

12

пасище

72624.673.67

землище гр. Добрич

ІV

113 734

за общо ползване

13

пасище

72624.122.420

землище гр. Добрич

ІV

742

за общо ползване

Файлове:

Свали в pdf