Съобщения в направление Общинска собственост

Пасища от Общински поземлен фонд на Община гр. Добрич за стопанската 2024-2025 г.

Вторник, 20 Февруари 2024

№ Имот с начин на трайно ползване: Кадастрален идентификатор Населено място Категория на земята Площ /кв.м Начин на ползване 1 пасище 72624.300.26 землище гр. Добрич ІV 60 735 за индивидуално…

Списък на пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община гр. Добрич за стопанската 2024/2025г.

Понеделник, 20 Февруари 2023

№ Имот с начин на трайно ползване: Кадастрален идентификатор Населено място Категория на земята Площ /кв.м Начин на ползване 1 пасище 72624.300.26 землище гр. Добрич ІV 60 735 за индивидуално…