Съобщения в направление Общинска собственост

Заявление от СК "Станков - спорт за всички" за безвъзмездно ползване на спортен обект или част от спортен обект - общинска собственост

Сряда, 13 Март 2024

Заявление на СК Станков - спорт за всички" за безвъзмездно ползване на зала с големина 72 кв. м., находяща се в СК "Русалка", гр. Добрич

Заявление от КПС "Добруджа 2021" за безвъзмездно ползване на спортен обект - общинска собственост.

Понеделник, 26 Февруари 2024

Заявление от КПС "Добруджа 2021" за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на следния спортен обект или част от спортен обект - общинска собственост: зала в СК…

Пасища от Общински поземлен фонд на Община гр. Добрич за стопанската 2024-2025 г.

Вторник, 20 Февруари 2024

№ Имот с начин на трайно ползване: Кадастрален идентификатор Населено място Категория на земята Площ /кв.м Начин на ползване 1 пасище 72624.300.26 землище гр. Добрич ІV 60 735 за индивидуално…

Списък на пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община гр. Добрич за стопанската 2024/2025г.

Понеделник, 20 Февруари 2023

№ Имот с начин на трайно ползване: Кадастрален идентификатор Населено място Категория на земята Площ /кв.м Начин на ползване 1 пасище 72624.300.26 землище гр. Добрич ІV 60 735 за индивидуално…