Съобщения


Заявление на желание от БФК и БК "Добруджа" за безвъзмездно ползване върху част от имот - публична общинска собственост

Петък, 4 Август 2023

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС бул. "Васил Левски" 75, 1142 София център, София и БК "ДОБРУДЖА" ГР. ДОБРИЧ   УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,   С настоящото писмо бих желал да заявя желанието…

Окончателен годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

Петък, 28 Април 2023

    № ЗАЯВЛЕНИЕ № ТИТУЛЯР В СЕМЕЙСТВАТА/ДОМАКИНСТВАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ БРОЙ ГРУПА  НА УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НОРМА ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ 1 94С-00-1068/08.09.2022г. СНЕЖАНА ДЕЯНОВА КАРАКАШЕВА 5 първа гр., т. 4…