Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"