Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община град Добрич

Назад

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община град Добрич (съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците)

Файлове: