Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич