Радостни ритуали

A A A

Радостни ритуали

 1. Организиране на сватбени ритуали
 • В залите на Обредният дом
 • Изнесени ритуали в заведения на територията на град Добрич
 • Изнесени ритуали в курортните комплекси по близкото черноморие
 • Ритуали в красивият градски парк Св. Георги
 • Варианти, предложени от младоженците
 1. Организиране на ритуал „Именуване“ – незабравим спомен за всяко семейство
 2. Организиране на ритуали „Сребърна и златна сватба“.

 

Необходими документи за сключване на граждански брак:

 1. Валидни лични карти на младоженците
 2. Валидни лични карти на кумовете
 3. Медицинско свидетелство за брак
 4. Заявление за сключване на граждански брак
 5. Декларация за сключване на граждански брак по чл.9 ал.1 от Семейния кодекс
 6. Когато младоженците са избрали режим на имуществени отношения, различен от законов режим на общност, прилагат обща декларация с нотариална заверка по чл. 9 ал.2 от Семейният кодекс за избрания режим на имуществени отношения – законов режим на разделност или договорен режим
 7. За сключване на брак с чуждестранно лице
 • Документ за семейно положение, издаден от Общината в съответната държава, преведен на български език и легализиран от външно министерство
 • Международен паспорт или лична карта на чужденец

Цените на услугите, предоставяни от предприятието са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.

 

За заявяване на сватбен ритуал и информация:

тел. 058 / 602 847,  0884 / 252 907
Всеки работен ден  от 8,00 до 16,30 часа