Приемни дни

A A A

Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

Вторник от 10.00 часа


Инж. Мирослав Игнатов – Зам.-кмет „Устройство на територията“

Петък от 14.00 часа

Владимир Трендафилов – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Сряда от 10.00 часа

 Павел Павлов – Зам.-кмет „Стратегическо развитие и икономика“

Сряда от 14.00 часа

Станка Николова– Зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“

Четвъртък от 10.00 часа

Калина Георгиева – Секретар

Четвъртък от 15.00 часа

Красимир Николов – Председател на Общински съвет град Добрич

Понеделник от 10.00 часа

Арх.Боряна Станчева - Гл. архитект

Вторник от 10.00 часа

Записването за приемните дни се извършва в Община град Добрич, ул."България" 12, в Центъра за услуги и информация на Работно място №4, както и чрез електронна услуга!