Приемни дни

A A A

Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич

Вторник от 10.00 часа

инж. Пенчо Керванов – Зам.-кмет „Устройство на територията“

Вторник от 15.00 часа

Д-р Емилия Баева – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Сряда от 10.00 часа

Росица Йорданова – Зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове“

Сряда от 15.00 часа

Елка Димова – Зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“

Четвъртък от 13.30 часа

Калина Георгиева – Секретар

Петък от 15.00 часа

Нивелин Радичков – Председател на Общински съвет град Добрич

Четвъртък от 15.00 часа

Арх.Боряна Станчева - Гл. архитект

Вторник от 10.00 часа

Записването за приемните дни се извършва в Община град Добрич, ул."България" 12, в Центъра за услуги и информация на Работно място №4, както и чрез електронна услуга!