Приемане и регистрация на входяща и изходяща кореспонденция

A A A

Приемането и регистрацията на входяща и изходяща кореспонденция се извършва в Центъра за услуги и информация на двете работни места "Деловодство".

Услугата е безплатна.

15:55:21, 1 Юни 2023