Председател на ОбС 2019 - 2023

A A A

I. Персонални данни

Име, Фамилия Нивелин Радичков

Семейно положение Женен, с едно дете

II. Образование Висше - техническо

Учебно заведение Технически университет - Варна

III. Трудова биография

Период 2009 г. до 2020 г.

Местонахождение гр. Добрич

Длъжност Управител на фирма

IV. Опит в областта на местното самоуправление

  • 2015 - 2019 г.

Общински съветник, Председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм"

V. Умения и компетенции Диалогичност, добри организационни умения

 

 

VI. За контакти:

Адрес: 9300 гр. Добрич, ул. „България” 12

Телефон: 058 600 406

Мобилен телефон: 089 72 71 900

Факс: 058 600 703

е-адрес: [email protected]