Председател на ОбС 2023 - 2027

A A A

I. Персонални данни

Име, Фамилия Красимир Николов

 

II. Образование Висше - Магистър "Софтуерни технологии"

Учебно заведение ШУ "Епископ Константин Преславски"

 

III. Трудова биография

Период 2017 г. до 2021 г.
длъжност "Заместник областен управител"
Период април - май 2021 г.
Народен представител
Период 2021 - 2023 г.
Преподавател по "КМ и Информатика"

 

IV. Опит в областта на местното самоуправление

Период 2011 - 2019 г.
Председател на СД на ЦБК
2019 г. Избран за Общински съветник

 

V. Умения и компетенции Диалогичност, отлични организационни умения, работа в екип

 

VI. За контакти:
Адрес: 9300 гр. Добрич, ул. „България” 12
Телефон: 058 600 406
Мобилен телефон: 089 72 71 900
Факс: 058 600 703
е-адрес:
[email protected]

 

VII. Приемен ден:
Понеделник от 10:00 часа