Търг №7/02.07.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 32-15/27.03.2018 г.; 10-24/30.06.2020 г.; 12-21/16.09.2020 г.; 15-13/24.11.2020 г.; 15-14/24.11.2020 г.; 18-20/23.02.2021 г.; 19-22/30.03.2021 г., 20-22/27.04.2021 г. и 22-31/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 244/24.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.07.2021 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ) И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ:

 

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена лева       (без ДДС)

Депозитна вноска (лева)

1.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.903.19, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

637.00

10 160,00

2 540,00

2.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.220, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

1 052.00

13 271,00

3 318,00

3.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.5.900, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Богдан.

511.00

6 771,00

1 693,00

4.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.902.32, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

924.00

18 500,00

4 625,00

5.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.436.92, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Хиподрума“.

500.00

5 430,00

1 358,00

6.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.275, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

473.00

7 742,00

1 936,00

7.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.902.281, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

615.00

13 342,00

3 336,00

8.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.332, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

477.00

7 808,00

1 952,00

9.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.905.30, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

421.00

6 330,00

1 583,00

10.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.355, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

427.00

6 989,00

1 747,00

11.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.5, по плана на ЖК “Дружба“ 1,2 и 4, с идентификатор 72624.620.71, по КККР на гр. Добрич, ул. “Стефан Стамболов“, отреден за обществено и делово обслужване.

1 547.00

125 100,00

31 275,00

12.

Урегулиран поземлен имот VI в кв.5, по плана на ЖК “Дружба“ 1,2 и 4, с идентификатор 72624.620.73, по КККР на гр. Добрич, ул. “Стефан Стамболов“, отреден за обществено и делово обслужване.

2 755.00

222 850,00

55 713,00

13.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.5, по плана на ЖК “Дружба“ 1,2 и 4, с идентификатор 72624.620.74, по КККР на гр. Добрич, ул.“Стефан Стамболов“, отреден за обществено и делово обслужване.

1 557.00

125 950,00

31 488,00

14.

Урегулиран поземлен имот V в кв.1191 по плана на ЖК “Север 1“ с идентификатор 72624.608.2009, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Иларион Макариополски“ № 5, отреден за гаражи.

634.00

121 500,00

30 375,00

15.

Урегулиран поземлен имот X в кв.1124 по плана на ЖК “Север 1“ с идентификатор 72624.608.1860, по КККР на гр. Добрич, находящ се на бул. „Добруджа“, отреден за обществено и делово обслужване.

1 148.00

314 340,00

78 585,00

16.

Урегулиран поземлен имот I в кв.120 по плана на ЦГЧ с идентификатор 72624.625.83, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Доктор Иван Пенаков“ № 6, отреден за жилищно строителство.

469.00

167 500,00

41 875,00

17.

Урегулиран поземлен имот X в кв.1124 по плана на ЖК “Север 1“ с идентификатор 72624.608.1583, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Иван Рилски“ №2, отреден за жилищно строителство.

211.00

28 864,00

7 216,00

18.

Урегулиран поземлен имот I в кв.702 по плана на ЖК “Добротица“ с идентификатор 72624.621.319, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

3 939.00

426 070,00

106 518,00

 

 

 

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 16.06.2021 г. до 17.00 часа на 30.06.2021 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 30.06.2021 г. и 01.07.2021 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 30.06.2021 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване 15.06.2021г.

Публикувана на: 15 Юни 2021 09:56:01
Свали в pdf