Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

A A A

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2023 – 2026 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 1. Атанас Петров Петров
 2. Атанаска Николова Маркова
 3. Ваня Колева Петрова
 4. Геновева Димитрова Друмева
 5. Димитър Василев Георгиев
 6. Дияна Стефанова Йончева
 7. Добромир Георгиев Димитров
 8. Елена Колева Николова
 9. Елена Николова Ицкова
 10. Златка Начева Алексиева
 11. Иванка Милкова Тодорова
 12. Илиана Горянова Ташева
 13. Катя Димитрова Петрова
 14. Катя Петрова Петрова
 15. Маргарита Върбанова Гаспарян
 16. Мария Христова Кирова
 17. Наталия Милева Стоянова
 18. Петя Кирова Славова
 19. Светлана Пенчева Пенева
 20. Тодорка Георгиева Гочева
 21. Юлия Петрова Иванова
 22. Янита Добромирова Добрева

 

  Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 14.07.2022 г., от 09.30 часа, в Малката заседателна зала на Община град Добрич, в публично заседание.

 

  Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

М. ИГНАТОВ

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

 

Дата на публикуване: 30.06.2022 г.

Файлове:

Последна промяна: 09:32:07, 3 Януари 2023
Свали в pdf