Актуализирана Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011 - 2015 г.

A A A