Община Добрич обявява публично обсъждане на промени в статута на наградите за принос в духовната култура

A A A

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ДОБРИЧ

Общественият съвет по култура към Община град Добрич разработва проект за промяна на Правилника за присъждане на Годишните награди  в областта на духовната култура в Община град Добрич, които се връчват всяка година на 1 ноември – Ден на народните будители и Ден на българските учени.

Към момента, съгласно действащия Правилник, годишните награди в областта на духовната култура са колективни и индивидуални. Те се присъждат за периода на творческа и научна дейност от 30 октомври на предходната година до 30 октомври на годината на присъждане. Годишните награди са морални /грамота и почетен знак/ и материални /предметни или парични/. Присъждат се в следните направления: 

(1)  Културно-просветна дейност

(2)  Театрална дейност

(3)  Музикално  изкуство

(4)  Танцово изкуство

(5)  Изобразително изкуство и архитектура

(6)  Литературно творчество

(7)  Журналистическо творчество

(8 ) Образование и Наука

Могат да се връчат и следните специални награди:

(1)  Спомоществователство

(2)  Награда за млад творец  (до 35 години)

(3) Голяма награда за изключителен принос в областта на духовната култура (парична – 1000 лв.)

Предложенията за годишните награди се правят от ръководствата на творческите и синдикални съюзи, от неправителствени организации и граждани в срок до 30 септември на годината на присъждане. Те се оценяват от назначена със заповед на Кмета на Община град Добрич Комисия, която включва изтъкнати дейци и творци на художествената култура.

Общественият съвет по култура предлага на публично обсъждане следните промени:

Редуциране броя на категориите

До момента има три предложения:

А/ Да бъдат връчвани две награди: Награда „Добрич“ за култура и изкуство /грамота, плакет и 1 000 лева/ и Награда за млад творец  /грамота, плакет и 500 лева/;

Б/ Да бъдат връчвани три награди – Колективна награда /грамота, плакет и 1 000 лева/, Индивидуална награда /грамота, плакет и 500 лева/ и Награда за млад творец /грамота, плакет и 500 лева /;

В/ Категориите да бъдат редуцирани до 6:

Визуални изкуства /Изобразително изкуство, Дизайн, Архитектура, Фотография/

Сценични изкуства /Музика, Театър, Танц/

Литература /Научна и Художествена литература, Библиотечно дело, Превод/

Културно наследство /Материално и нематериално културно наследство и  традиционни занаяти/

Наука

Млад творец

      2. Процедура по събиране на предложения за „духовните награди“ и определяне на носителите

      3. Наименование на наградите

 

Общественият съвет ще вземе предвид постъпилите мнения и допълнителни идеи и ще изготви проект за нов статут на наградите, който ще бъде приет на заседание на Общински съвет град Добрич.

Своите предложения можете да изпращате на адреса на Община град Добрич -Дирекция „Хуманитарни дейности“: 9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, стая 701,  [email protected]  в срок до 31 март 2014 г.

Телефон за връзка: 058/60 54 58

 

24.02.2014 г.

 

Последна промяна: 14:10:54, 30 Януари 2015
Свали в pdf