Община Добрич започва публично обсъждане на проекто - бюджета за 2014 г.

A A A

 

Община Добрич обявява публичното обсъждане на проекто–бюджета за 2014 г. от 18 ноември 2013 г. Материалите за публичното обсъждане могат да се получат от същата дата в Центъра за услуги и информация на гражданите и са публикувани в интернет страницата на общината www.dobrich.bg.

На тел. 600 416 и 600 001 вътр. /258/, на електронния адрес [email protected] гражданите и бизнес-средите на Добрич могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто-бюджет'2014.  

Община Добрич организира дискусия с бизнес – средите, НПО, граждани, хора с увреждания, пенсионери, младежки организации, която ще се проведе на 28 ноември от 16. 00 часа в Голямата заседателна зала на Община Добрич. 

            Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община град Добрич за 2014 г. се организира за шестнадесети пореден път. Съгласно новия Закон за публичните финанси публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета и се провежда не по–късно от края на месец ноември на предходната година. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

            Община град Добрич кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочените телефони.

            Материалите за публичното обсъждане можете да намерите тук. 

Файлове:

Последна промяна: 14:13:38, 30 Януари 2015
Свали в pdf