Публично обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги

A A A

Публикувано на 13.03.2023 г.

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги Община град Добрич разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община град Добрич публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация, гише „Деловодство“ при Община град Добрич, на адрес – град Добрич, ул. “България” №12 или на електронен адрес [email protected]  в срок до 13.04.2023 г. включително.

Файлове:

Последна промяна: 16:57:43, 10 Ноември 2023
Свали в pdf