Общината въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон

A A A
Вторник, 28 Юни 2005

 Пресслужба

 Община град Добрич       

 

 Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари се забранява паленето на стърнища, суха трева и слама по слогове, край пътни ивици. Кметът на Добрич се разпореди началниците на НЕК ЕАД “Мрежи високо напрежение” клон Добрич и район Добрич при ЕАД ”Електроразпределение”- Варна клон Добрич да извършат проверка на електропроводите пресичащи житни, горски и паркови масиви и провеса на проводниците на територията на Община град Добрич. Забранява се паленето на огън и извършването на огневи работи в горските масиви разположени на територията на Общината на разстояние най-малко 100 метра от тях освен на определените за целта места от “Държавно лесничейство” и органите на противопожарна и аварийна безопасност. Въвежда се денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през пожароопасния сезон на телефонни постове: 60-27- 24 и 60–56-24. Ръководствата на земеделските кооперации, частни стопани и ползватели на земеделски земи на територията на Община град Добрич трябва незабавно да изпълнят всички изисквания за обезопасяване на своите райони. Актове за установяване на административни нарушения на територията на Добрич ще се съставят от органите на І-во РС “ПАБ”  и “Държавното лесничейство” в града.

 

 

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf