Четвърти проект на Община град Добрич получава финансиране по Програма "Красива България"

A A A
Понеделник, 20 Юни 2005

Четвърти проект на Община град Добрич получава финансиране по Програма “Красива България”. С проекта ще бъде обновена детска градина №17. 68 100  лева е размерът на средствата, осигурени от общинския бюджет. С тях ще бъдат извършени строително–ремонти работи, проектиране, обучение на безработни, режийни разходи и др. Предвидени са ремонт на водопровода, канализацията и отоплителната система. Ще бъдат подновени настилките, стените и таваните на детската градина. Забавачницата е въведена в експлоатация през 1973 година и в момента в нея се обучават целодневно 170 деца. Децата развиват възможностите си в различни центрове – “Наука”, “Манипулативни игри”, “Строителни блокчета”, “Семейство”, “Пясък и вода”, “Готварство” и “Изкуство”. От учебната 1999/2000 година в детската градина е въведен образователен модел по програма “Стъпка по стъпка”. Програмата предлага на учители, студенти и семейства да наблюдават и изучават методиката на работа с децата. Детската градина и настоятелството към нея са партньори по различни проекти – “Приятелска ръка за ромските деца”, “Хартията и цветята – всички по местата” и др. Общата стойност на проектите, финансирани по Програма “Красива България” тази година надхвърля 560 000 лева. Освен детската градина ще бъдат ремонтирани Етнографския комплекс “Стария Добрич” и Градския парк “Свети Георги”. В архитектурно – етнографския музей на открито “Стария Добрич” ще бъдат подменени настилките, дървените осветителни стълбове и фенерите. Проектът включва изграждане на пропускателен пункт на главните входове на комплекса. Ще бъдат ремонтирани дървените огради, тоалетната, експозиционната и административната сгради. В градския парк ще бъдат реконструирани около 80 дка, което включва алеите, детската площадка, входовете от улица “Генерал Колев” и “Максим Горки”. Ще бъдат подменени настилките, осветителните стълбове и парковата мебел. През 2003 г. по проект “Красива България” бяха реконструирани 25 дка от площите на парка. Градският парк “Св. Георги” е една от най-старите градини в страната и е паметник на градинско-парковото изкуство.

 

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf