8 юли е крайния срок за демонтиране и почистване на агитационни материали

A A A
Вторник, 28 Юни 2005
 

                            З А П О В Е Д

 

№ 680

град Добрич, 19.05.2005 г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8, ал.2 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за избиране на народни представители,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали, плакати, реклами и обръщения, както следва:

 

1.1. Рекламни тела / афишарки /

- пред Централна поща в тревната площ – 3 броя;

- по ул. “Славянска” /до кафе – аперитив / - 1 брой;

- пред църквата “Св.В.М.Георги” – 1 брой;

- пред Дом – паметник “Й.Йовков” – 1 брой;

- до Историческия музей в градския парк – 1 брой;

- пред Младежки дом – 2 броя / без таблата за афиши/;

- до шестограмите на площад “Свобода” – 1 брой;

- до Стоматологията / ул.”Отец Паисий” / - 2 броя;

- пред Пътно управление / ул.”Отец Паисий” / - 1 брой;

- пред кино “Родина” – 1 брой;

- пред кино “Добрич” / ул.”Л.Каравелов” / - 4 броя;

- спирка “Строител” / бул.”Добруджа” – 1 брой;

- пред “Евробанк” – 2 броя;

- пл.”Вица Попова” / кръстовище “Пинета” / - 1 брой;

- пред жилищен блок “Млад техник” / бул.”25 – ти IX” – 1 брой;

- пред болницата – 3 броя;

- пред ж.п.гара “юг” / нова сграда / - 1 брой;

- пред ж.п.гара “юг” / стара сграда / - 1 брой;

- пред жилищен блок “Албена” – 1 брой;

- ЖК “Дружба” 1 и 2 / пред КАТ / - 1 брой;

- ЖК “Дружба” 1 и 2 / пред супермаркет / - 1 брой;

- срещу жил. блок 11 в Ж.К. “Дружба” 2 / до фризьорски салон / - 1 брой;

- рекламни табла в Ж.К. “Дружба” 3 / пред търговски комплекс между жилищни блокове 35 и 36 / - 2 броя;

- ЖК “Добротица” / старо автобусно обръщало / - 2 броя;

- ЖК “Добротица” / автоспирка срещу Спортна зала / - 1 брой;

- автоспирка Ж.К.”Хр.Ботев” / до супермаркета / - 3 броя;

- ЖК “Балик” / старо автобусно обръщало жилищен блок 31 / - 2 броя;

- ЖК “Балик” / по ул. “Орфей” срещу жилищен блок 21 / - 2 броя;

- до Драматичен театър – 1 брой.;

- до бившия Партиен дом – 1 брой;

- до Пожарната – 1 брой;

- пред Полицията – 2 броя;

- ЖК “Югоизток” – 3 броя;

- до бул.”Русия” и ул.”Гоце Делчев” – 1 брой;

- до бул.”3 Март” и ул.”Панайот Хитов” – 1 брой.

1.2. Оградни пространства

 

- ЕАД “Добруджанска мебел”;

- автоспирка “ЗЕНА”;

- Добрич ЕАД / на таблата под високата сграда /;

- метална ограда до оказион “Мебел”, срещу пароцентралата.

 

2. Разрешавам поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, предоставени за клубна база на партии и коалиции в Община град Добрич.

 

3. Забранявам използването на превозни средства на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

 

4. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и други, които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота.

 

5. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред.

 

6. Определям срок за демонтиране и почистване на поставените агитационни материали – 08 юли 2005 година.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев – Секретар на Община град Добрич.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица и общинските ръководства на политическите партии срещу подпис за сведение и изпълнение. Жителите на Община град Добрич да бъдат запознати с реда и начина за поставяне на предизборните материали чрез средствата за масова информация.

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf