Община град Добрич ще кандидатства за финансиране на ифраструктурни проекти в индустриалната зона

A A A
Понеделник, 27 Юни 2005

      Община град Добрич ще кандидатства по Програма ФАР за финансиране на довеждащата инфраструктура в индустриалните зони в града. Общо необходимите средства за подобряване на техническата инфраструктура в тези зони е 4 600 000 лева. В момента в зона “Север” се извършва проучване на потребностите на бизнеса. Събрани са 53 анкетни карти, попълнени от фирмите, функциониращи на територията на бизнес–зоната. Проучването ще продължи и в бизнес-зона – “Запад”, другата обособена зона в индустриалната част на Добрич. По програма ФАР “Пилотна интегрирана схема за регионално развитие” максималната отпускана грантова сума за един проект е 300 хиляди евро, поради което ще се търси и съфинансиране от бизнеса.

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf