Във връзка с разработването на Общински план за развитие на град Добрич 2007-2013 г., Община град Добрич обявява обществено обсъждане на SWOT-анализите на работните групи в отделните сфери и области

A A A
Четвъртък, 23 Юни 2005

Работна група \"Промишленост, земеделие и трудова заетост\" 

Работна група \"Развитие на туризма и услугите\" 

Работна група \"Наука и образование\" 

Работна група \"Здравеопазване и социални дейности\" 

Работна група \"Култура, спорт и младежки дейности\" - спорт и младежки дейности

Работна група \"Култура, спорт и младежки дейности\" - култура 

Работна група \"Урбанизация, инфраструктура, транспорт\" 

Работна група \"Опазване на околната среда и енергийната ефективност\" 

Работна група \"Квартална политика и превенция на престъпността\" 

 

Очакваме Вашите мнения и предложения на e-mail: [email protected]

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf