Община град Добрич апелира към гражданите да не изхвърлят строителни отпадъци и пръст в контейнерите, предвидени единствено за битови отпадъци

A A A
Четвъртък, 28 Април 2005

Общинското ръководство умолява гражданите да поставят строителните отпадъци в торби и чували, в близост до контейнерите като общината се ангажира да организира тяхното извозване. Фирма “Шеле”, която осъществява сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Общината няма техническата възможност да извозва контейнери със строителни отпадъци. Пренатоварването на контейнерите предизвиква  повреди и аварии в сметоизвозващите автомобили.

 

 

Община град Добрич

 

 

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf