Дипляни и плакати за вредата от наркотичните вещества са раздадени във всички добрички училища

A A A
Четвъртък, 20 Януари 2005
        Дипляни и плакати за вредата от наркотичните вещества са раздадени във всички добрички училища. Те са изготвени по проект на Превантивно – информационния център в Добрич, финансиран от Националния център по наркомании. Паралелно с информационните материали децата са запознати и с анализа от социологическо проучване “Ниво на разпространение на наркотичните вещества сред учениците на град Добрич”, направено от “Смарт – Рей Консултинг”. Проучването е обхванало 1133 ученици от VII до XII клас от 10 училища. Социолозите сочат, че всеки седми ученик от VI до XII е опитвал някакво незаконно вещество. Делът на пробвалите се увеличава с нарастването на възрастта, като в паралелките от по – горните класове е измерено, че е пробвал всеки четвърти, а в VI и VIII всеки 20 – ти.          
Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf