Програмата за приватизация на Община град Добрич е преизпълнена с 111, 26%

A A A
Четвъртък, 20 Януари 2005

Заместник Кметът по финансовите въпроси на Община град Добрич ще представи на предстоящото заседание на Общински съвет отчет за изпълнение на приватизационната програма. Програмата за приватизация за миналата година е изпълнена с 111, 26%. Приходите в общинската хазна от приватизационни сделки са в размер на 667 131 лв. Вложените инвестиции в приватизираните обекти са 2021 лева. Финансовият анализ на Общината прогнозира през 2005 година приходите от приватизация да достигнат 892 779 лв. Целите на приватизационната програма за настоящата година са свързани със създаване на условия за прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация, при равнопоставеност на инвеститорите; подобрявана на условията за инвестиции, засилващи конкурентноспособността на местния бизнес, чрез предлагане на нови обекти за приватизация  и др.

Последна промяна: 17:27:24, 8 Август 2013
Свали в pdf